Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/13/2022 Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 03-01-2023 12:15:00
Placing offers : 03-02-2023 09:00:00
Offers opening : 03-02-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.79 2023-01-03 12:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 153.17 2023-01-03 12:15:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3836.85 2023-01-03 12:15:00 Proceeding
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 222.38 2023-07-04 14:43:19 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 26.01.2023 r..pdf pdf 4213.74 2023-01-26 12:14:23 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.01.2023 r..pdf pdf 1991.14 2023-01-26 12:14:23 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy - ujednolicony.pdf pdf 484 2023-01-26 12:14:23 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 287.13 2023-02-03 09:01:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.1 2023-02-03 14:03:53 Public message
Kopia odwołania.pdf pdf 551.38 2023-04-17 13:30:56 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 81.47 2023-04-17 13:30:56 Public message

Announcements

2023-07-04 14:43 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2023-04-17 13:30 Dominika Rydygier Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z kopią odwołania.

Kopia odwołania.pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2023-02-03 14:03 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-03 09:01 Dominika Rydygier Informacja o kwocie na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-26 12:14 Dominika Rydygier - Odpowiedzi na pytania z dnia 26.01.2023 r.
- Modyfikacja SWZ z dnia 26.01.2023 r.
- Załącznik nr 7 - Wzór umowy - ujednolicony

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 7 do S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1163