Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/39/P/2022 Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWiK Sp. z o. o.

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-12-2022 11:50:00
Placing offers : 11-01-2023 12:00:00
Offers opening : 11-01-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Do oferty należy dołączyć podpisany elektronicznie albo podpisany i zeskanowany:

1. druk oferty

2. oświadczenie

i wypełniony w Excelu formularz cenowy.

UWAGA!

Zamawiający wymaga aby w pozycjach, w których wskazuje na producenta, Wykonawca wyceniał oryginalne produkty, w przypadku kiedy chce zaproponować i wycenić zamiennik, musi uzgodnić to z osobami merytorycznymi, wskazanymi z zapytaniu ofertowym, albo skontaktować się z Zamawiającym poprzez platformę.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 914.18 2022-12-22 11:50:00 Proceeding
wzór umowy.docx docx 20.9 2022-12-22 11:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 DRUK OFERTY.docx docx 23.88 2022-12-22 11:50:00 Proceeding
oświadczenie.docx docx 17.96 2022-12-22 11:50:00 Proceeding
formularz cenowy.xlsx xlsx 29.84 2022-12-22 11:50:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 442.6 2023-01-11 14:11:41 Public message

Announcements

2023-01-23 12:56 Przetargi OPWIK Informacja o wyborze:
Pakiet I: Akcesoria laboratoryjne- IDALIA LUDWIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom za kwotę 21 294,00 zł netto/26 189,67 zł brutto.
Pakiet II: Odczynniki laboratoryjne- PIOTR BARTOCHA Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Radom za kwotę 15 978,74 zł netto/19 653,85 zł brutto.
Pakiet III: Odczynniki do oznaczania chloru w wodzie- Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, za kwotę 1 787,00 zł netto/2 198,01 zł brutto.
Pakiet IV: Filtry membranowe do mikrobiologii- IDALIA LUDWIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom za kwotę 2 280,00 zł netto/2 804,40 zł brutto.
Pakiet VI: Testy kuwetowe- Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, za kwotę 14 361,00 zł netto/17 664,03 zł brutto
Pakiet IV: Podłoża i sprzęt do mikrobiologii i Pakiet VII: Gotowe podłoże mikrobiologiczne MLGA- nie otrzymano oferty.
2023-01-11 14:11 Przetargi OPWIK
Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-09 07:47 Przetargi OPWIK Odpowiedzi:

1) Pakiet 2 poz. 22
proszę o podanie stężenia molowego dla wzorca barwy wody
- wzorzec barwy 500mg/l Pt
2) pakiet 2 poz. 22
proszę podanie w jakim zakresie akredytacji ma być wzorzec mętności
- w zakresie oferowanym przez OUM
3) pakiet 2 poz. 11,
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 100g (brak produktu w op. 50g Avantor) lub zaoferowanie innego producenta (Chempur 50g)?
- 100g AVANTOR
Pakiet II dla Laboratorium Stacji Uzdatniania
poz. 12,14 - brak produktu w Avantorze, proszę o informację, czy możemy zaoferować produkt od innego producenta (np. Chempur?) -
poz. 12 producent Honeywell Fluka, poz. 14 w ostateczności Chempur

poz. 24-32 proszę o wskazanie nr katalogowego bądź podanie zawartości w roztworach -
poz. 24 ampułki 25 - 30 mg/l jako Cl2 (20 ampułek w opakowaniu) , pozostałe wzorce 1,000 +/- 0,005 g /l

Pakiet V
Poz. 1 Proszę o podanie koloru siatki - kolor szary.
2023-01-05 13:23 Przetargi OPWIK Odpowiedzi na pytania od Wykonawców:
Pytanie
Pakiet II dla Laboratorium Oczyszczalni Ścieków
poz. 3 proszę o wskazanie wielkości opakowania
poz. 6,7 proszę o informację czy dla tych produktów można zaoferować innego producenta (np. Chempur lub Avantor)
Odpowiedź:
poz. 3 - wielkość opakowania 1L
poz 6,7 - Zamawiający dopuszcza prod. Avantor
2023-01-04 13:09 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 11 stycznia 2023 r. godz. 12:00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet I Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
2 Pakiet II Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
3 Pakiet III Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
4 Pakiet IV Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
5 Pakiet V Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
6 Pakiet VI Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
7 Pakiet VII Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Karty Charakterystyki odczynników chemicznych - Proszę dołączyć Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425