Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00508919/01 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM JEDNOLITEGO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DLA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA I MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (RZ.271.96.2022)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-12-2022 11:39:00
Placing offers : 04-01-2023 10:00:00
Offers opening : 04-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja rysunkowa - załącznik nr 1 do ZTomu III SWZ.pdf pdf 14699.72 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2022r..pdf pdf 136.42 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 529 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 309.8 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt Umowy.pdf pdf 117.32 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
TOM III SWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf pdf 153.79 2022-12-21 11:39:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2022.12.28.pdf pdf 84.68 2022-12-28 09:46:37 Public message
OB - system kolejkowy - pętla indukcyjna.jpg jpg 779.64 2022-12-28 15:19:28 Public message
USC - system kolejkowy - pętla indukcyjna.jpg jpg 1617.89 2022-12-28 15:19:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.28 II.pdf pdf 93.3 2022-12-28 15:19:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.30.pdf pdf 79.6 2022-12-30 12:37:02 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2023.01.04.pdf pdf 82.16 2023-01-04 12:25:19 Public message
Inf. o uniewaznieniu_Wykonawcy_Platforma.pdf pdf 93 2023-01-24 14:13:10 Public message

Announcements

2023-01-24 14:13 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo
Informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o unieważnieniu postepowania z dnia 24.01.2023 r.

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2023-01-04 12:25 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia 04.01.2023r.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-01-04 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 228 691,00 PLN
2022-12-30 12:37 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 30.12.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-28 15:19 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 28.12.2022 r.

OB - system kolejkow [...].jpg

USC - system kolejko [...].jpg

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-28 09:46 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 28.12.2022

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626