Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00487828/01 Rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem „Cyfrowa Gmina” (RZ.271.93.2022)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-12-2022 13:53:00
Placing offers : 28-12-2022 10:00:00
Offers opening : 28-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip zip 17426.95 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.12.2022r..pdf pdf 138.07 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 647 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 360.38 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 198.3 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Tom III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 128.44 2022-12-09 13:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.12.2022.pdf pdf 45.73 2022-12-14 14:11:27 Public message
Zmiana treści SWZ_14.12.2022.pdf pdf 104.08 2022-12-14 14:11:27 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.15.pdf pdf 97.09 2022-12-15 14:27:42 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.21.pdf pdf 98.57 2022-12-21 10:11:00 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2022.12.28.pdf pdf 121.39 2022-12-28 12:56:26 Public message
Inf. o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postępowania_Wykonawcy_Platforma.pdf pdf 119.81 2023-01-19 14:37:36 Public message

Announcements

2023-01-19 14:37 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postępowania" z dnia 19.01.2023 r.

Inf. o odrzuceniu of [...].pdf

2022-12-28 12:56 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia28.12.2022r.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-12-28 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na niniejsze postępowania zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości: 220 400,00 PLN
2022-12-21 10:11 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 21.12.2022

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-15 14:27 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 15.12.2022

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-14 14:11 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił zmianę treści SWZ z dnia 14.12.2022 wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_14 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725