Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.26.2022.ŁP Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim

Deadlines:
Published : 09-12-2022 09:48:00
Placing offers : 04-01-2023 12:00:00
Offers opening : 04-01-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0048633801 z dnia 2022-12-09.pdf pdf 165.49 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
SWZ Poprawa infrastruktury drogowej.pdf pdf 536.13 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 122.06 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 118.78 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 108.3 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 109.13 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 i 7 do SWZ - Wykaz robót i wykaz osób.docx docx 125.92 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 661.64 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 214449.72 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zapisy dot. infrastruktury wod.-kan..pdf pdf 1157.81 2022-12-09 09:48:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0050676601 z dnia 2022-12-20 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 45.22 2022-12-20 13:12:10 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 20.12.2022 r.pdf pdf 160.69 2022-12-20 13:13:16 Public message
Pismo z WUOZ z dn. 07.12.2022 r..pdf pdf 258.29 2022-12-20 13:13:16 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 29.12.2022 r.pdf pdf 258.66 2022-12-29 16:10:17 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy zmieniony w dn. 29.12.2022.pdf pdf 662.98 2022-12-29 16:10:17 Public message
Decyzja pozwolenia na budowę - Kosynierów.pdf pdf 1729.73 2022-12-29 16:10:17 Public message
Zatwierdzenie TOR ul. Boczna.pdf pdf 129.07 2022-12-29 16:10:17 Public message
Zatwierdzenie TOR ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.pdf pdf 127.71 2022-12-29 16:10:17 Public message
D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA.docx docx 36.22 2022-12-29 16:10:17 Public message
ZP.271.26.2022.Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2023 r.pdf pdf 123.7 2023-01-04 13:18:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.01.2023 r.pdf pdf 130.26 2023-01-20 08:44:47 Public message

Announcements

2023-01-20 08:44 Łukasz Piątek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.01.2023 r. (opublikowana w dniu 20.01.2023 r.)

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-04 13:18 Łukasz Piątek Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2023 r.

ZP.271.26.2022.Infor [...].pdf

2023-01-04 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 9.500.000,00 zł brutto.
2022-12-29 16:10 Aleksandra Martelus Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 29.12.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].pdf

Decyzja pozwolenia n [...].pdf

Zatwierdzenie TOR ul [...].pdf

Zatwierdzenie TOR ul [...].pdf

D.09.01.01 ZIELEŃ DR [...].docx

2022-12-20 13:13 Łukasz Piątek Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 20.12.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Pismo z WUOZ z dn. 0 [...].pdf

2022-12-20 13:12 Łukasz Piątek Ogłoszenie nr 2022BZP 0050676601 z dnia 20.12.2022 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1021