Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.187.2022.MB Dostawa termocyklera dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marek Bocian
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 02-12-2022 09:39:00
Placing offers : 05-01-2023 11:00:00
Offers opening : 05-01-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS233-670255-pl.pdf pdf 121.41 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
SWZ 187.doc doc 349 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 187.doc doc 107 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ 187.doc doc 256.5 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru 187.doc doc 74 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3A - oświadczenie 187.docx docx 56.16 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3B - oświadczenie 187.docx docx 52.42 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3C - oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej 187.doc doc 81.5 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 187.doc doc 205 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia 187.docx docx 29.05 2022-12-02 09:39:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź-sig.pdf pdf 413.83 2022-12-08 12:11:06 Public message
2022-OJS248-715998-pl.pdf pdf 66.47 2022-12-23 09:19:14 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2-sig.pdf pdf 475.93 2022-12-23 09:19:14 Public message
SWZ, modyfikacja nr 1.doc doc 350.5 2022-12-23 09:19:14 Public message
Załącznik nr 4, modyfikacja nr 1 - Projekt umowy 187.doc doc 205 2022-12-23 09:19:14 Public message
informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 351.94 2023-01-05 11:37:30 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 414.92 2023-01-19 14:45:32 Public message
2023-OJS026-074662-pl.pdf pdf 111.96 2023-02-06 09:33:42 Public message

Announcements

2023-02-06 09:33 Marek Bocian Informacja o opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w SDUUE.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Bocian

2023-OJS026-074662-p [...].pdf

2023-01-19 14:45 Marek Bocian Komunikat Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, przesyła w załączniku do niniejszej wiadomości informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Bocian

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-05 11:37 Marek Bocian Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-05 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25 000,00 PLN brutto
2022-12-23 09:19 Marek Bocian Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Treść odpowiedzi i zmodyfikowanych dokumentów w załączniku. Przewodniczący Komisji Przetargowej Marek Bocian

2022-OJS248-715998-p [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ, modyfikacja nr [...].doc

Załącznik nr 4, mody [...].doc

2022-12-08 12:11 Marek Bocian Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy. Treść odpowiedzi w załączniku.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Bocian

Pytanie i odpowiedź- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575