Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REZ.272.15.2022 Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Published : 30-11-2022 14:51:00
Placing offers : 08-12-2022 10:00:00
Offers opening : 08-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 647.78 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.odt odt 777.64 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy.doc doc 77 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oddanie do dyspozycji.odt odt 36.03 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc doc 63 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf pdf 214.18 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Formularz cenowy (Część I).docx docx 776.77 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Formularz cenowy (Część II).docx docx 776.79 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamównienia (OPZ) - Częśc I.pdf pdf 278.29 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamównienia (OPZ) - Częśc II.pdf pdf 324.31 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.12 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Passmark 30.11.2022.pdf pdf 1533.14 2022-11-30 14:51:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 39.82 2022-12-05 14:16:48 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 159.04 2022-12-08 12:56:42 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 149.54 2022-12-16 09:27:25 Public message
Uchwała Nr 990 - odrzucenie ofert.pdf pdf 169.15 2022-12-16 09:27:25 Public message
Uchwała Nr 991 - wybór oferty.pdf pdf 56.54 2022-12-16 09:27:25 Public message

Announcements

2022-12-16 09:27 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr REZ.272.15.2022 wybrano wykonawcę. Informacja o wyniku w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Uchwała Nr 990 - odr [...].pdf

Uchwała Nr 991 - wyb [...].pdf

2022-12-08 12:56 Grzegorz Olearczyk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-08 10:00 Buyer message 160 000,00 zł brutto
2022-12-05 14:16 Grzegorz Olearczyk Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420