Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.77.2022 Dostawa zestawu urządzeń do budowy stanowiska do pomiaru w niskich temperaturach - kriostat z wyposażeniem

Anna Długaszek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 29-11-2022 14:23:00
Placing offers : 05-01-2023 10:00:00
Offers opening : 05-01-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.12 2022-11-29 14:23:00 Proceeding
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022.pdf pdf 1320.27 2022-11-29 14:23:00 Proceeding
TOM II SWZ_PPU.pdf pdf 607.61 2022-11-29 14:23:00 Proceeding
TOM III SWZ_OPZ.pdf pdf 433.42 2022-11-29 14:23:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 05.12.2022.pdf pdf 611.89 2022-12-05 12:19:20 Public message
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022.DOCX DOCX 152.24 2022-12-06 14:47:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.6 2022-12-09 09:05:30 Public message
Modyfikacja treści SWZ z dnia 09.12.2022.pdf pdf 722.01 2022-12-09 09:54:40 Public message
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022_po zmianie 09.12.2022.pdf pdf 1318.08 2022-12-09 09:54:40 Public message
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022_po zmianie 09.12.2022.DOCX DOCX 150.34 2022-12-09 09:54:40 Public message
Modyfikacja treści SWZ z dnia 16.12.2022.pdf pdf 718.34 2022-12-16 11:38:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.29 2022-12-16 11:38:54 Public message
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022_po zmianie 16.12.2022.pdf pdf 1317.25 2022-12-16 11:38:54 Public message
TOM I SWZ EPZ 270 77 2022_po zmianie 16.12.2022.DOCX DOCX 150.59 2022-12-22 16:44:33 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 427.48 2023-01-05 10:27:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 430.72 2023-01-05 12:00:17 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 617.75 2023-01-17 09:08:44 Public message

Announcements

2023-01-17 09:08 Anna Długaszek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-05 12:00 Anna Długaszek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-05 10:27 Anna Długaszek Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-22 16:44 Anna Długaszek Zamawiający zamieszcza w wersji edytowalnej SWZ - TOM I SWZ EPZ.270.77.2022_po zmianie 16.12.2022

TOM I SWZ EPZ 270 77 [...].DOCX

2022-12-16 11:38 Anna Długaszek Modyfikacja treści SWZ z dnia 16.12.2022 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

TOM I SWZ EPZ 270 77 [...].pdf

2022-12-09 09:54 Anna Długaszek Modyfikacja treści SWZ z dnia 09.12.2022

Modyfikacja treści S [...].pdf

TOM I SWZ EPZ 270 77 [...].pdf

TOM I SWZ EPZ 270 77 [...].DOCX

2022-12-09 09:05 Anna Długaszek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-06 14:47 Anna Długaszek Zamawiający zamieszcza SWZ - TOM I SWZ EPZ.270.77.2022 w wersji edytowalnej

TOM I SWZ EPZ 270 77 [...].DOCX

2022-12-05 12:19 Anna Długaszek Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783