Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GI.271.113.2022 Dostawa oprogramowania multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach z filią w Kipsznej ” w ramach projektu „Aktywna tablica 2020-2024"

Dariusz Zięcina
Gmina Ciężkowice
Deadlines:
Published : 30-11-2022 08:22:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 14 62 85 840

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań.pdf pdf 127.32 2022-11-30 08:22:00 Proceeding
Załacznik nr 2. Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 168.47 2022-11-30 08:22:00 Proceeding
Załacznik nr 3. RODO.pdf pdf 109.58 2022-11-30 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4. Formularz Ofertowy.pdf pdf 204.95 2022-11-30 08:22:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe GI.271.113.2022 -podpisane.pdf pdf 306.55 2022-11-30 08:22:00 Proceeding
Wybór oferty_GI.271.113.2022_podpisane.pdf pdf 428.15 2022-12-09 09:37:27 Public message

Announcements

2022-12-09 09:37 Dariusz Zięcina Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty_GI.271. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw Eduterapeutica Lux SPE (kl. 1-3) + SPE (kl.4-8) + Dysleksja + Dyskalkulia + Escape Room SPE (kl. 1-3) Zestaw Eduterapeutica Lux SPE (kl. 1-3) + SPE (kl.4-8) + Dysleksja + Dyskalkulia + Escape Room SPE (kl. 1-3) 1 set - (0)
2 Eduterapeutica Lux ADHD Eduterapeutica Lux ADHD 1 pc. - (0)
3 Eduterapeutica Lux Logopedia Rotacyzm Eduterapeutica Lux Logopedia Rotacyzm 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodny z treścią zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu - Proszę dołączyć dokumenty opisane w punkcie VIII zapytania ofertowego Attachment required (0)
6 Warunki udziału w postępowaniu - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Zasady przetwarzania danych osobowych - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316