Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.8.2022.JR "Sukcesywne dorstawy mięsa oraz wędlin drobiowych i wieprzowych do Zakładu Karnego w Siedlcach"

Joanna Radzikowska
Zakład Karny Siedlce
Deadlines:
Published : 29-11-2022 14:09:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dad200-d803-bc7d-bfe6-a4000fa0cd52.pdf pdf 169.87 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
SWZ DKW.2232.8.2022.JR.pdf pdf 1980.87 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - oświadczenie - gr. kapitałowa DKW.2232.8.2022.JR.docx docx 24.29 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowo-cenowy DKW.2232.8.2022.JR.xls xls 67 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ DKW.2232.8.2022.JR.pdf pdf 252.24 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania DKW.2232.8.2022.JR.docx docx 29.67 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ DKW.2232.8.2022.JR.pdf pdf 658.83 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby DKW.2232.8.2022.JR.docx docx 26.81 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oswiadczenie o aktualnosci DKW.2232.8.2022.JR.docx docx 26.04 2022-11-29 14:09:00 Proceeding
informacja po otwarciu ofert DKW.2232.8.2022.JR.PDF PDF 126.93 2022-12-07 11:26:17 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DKW.2232.8.2022.JR.PDF PDF 334.47 2022-12-16 15:04:07 Public message

Announcements

2022-12-16 15:04 Joanna Radzikowska Zamawiający przedkłada informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-12-07 11:26 Joanna Radzikowska Zamawiający przedkłada informacje z sesji otwarcia ofert.

informacja po otwarc [...].PDF

2022-12-07 09:00 Buyer message Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia wynoszą kolejno:
1. Część I mięso drobiowe - 68 000,00 zł netto/brutto
2. Część II wędliny drobiowe - 82 000,00 zł netto/brutto
3. Część III wędliny wieprzowe - 231 500,00 zł netto/brutto
4. Cześć IV mięso i podroby wieprzowe - 37 000,00 netto/brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 241