Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.17.2022 „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w terminie styczeń – grudzień 2023 r.”

Joanna Pawliczak
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 29-11-2022 12:44:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Wąsosz zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 29.11.2022 r..pdf pdf 136.8 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 488.36 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 21.79 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie, spełnianie warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.33 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.docx docx 18.76 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Oświadczenie.docx docx 16.67 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie, grupa kapitałowa.docx docx 16.23 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz usług.docx docx 16.05 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf pdf 195.88 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz miejscowości przystanków.pdf pdf 260.34 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 17.96 2022-11-29 12:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 138.55 2022-12-07 12:33:46 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 160.23 2022-12-14 10:53:34 Public message

Announcements

2022-12-14 10:53 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-12-07 12:33 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć 833 333,33 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 171