Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/34/2022 DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Deadlines:
Published : 29-11-2022 12:47:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
komputery 2 SWZ - zał 2 formularz ofertowy skł. z ofertą.docx docx 21.45 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 SWZ - zał 2a parametry.docx docx 27.68 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 SWZ - zał 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 17.4 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 SWZ - zał 4 grupa kapitałowa skł. na wezwanie.docx docx 16.14 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 SWZ - zał 6 protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 13.75 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 SWZ dokumenty signed.pdf pdf 550.9 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
komputery 2 ogłoszenie.pdf pdf 127.88 2022-11-29 12:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_MM2.pdf pdf 163.95 2022-12-07 11:30:57 Public message
Informacja o wyborze oferty_MM.pdf pdf 166.48 2022-12-08 14:06:58 Public message

Announcements

2022-12-08 14:06 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-07 11:30 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu - informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 153 700,55 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 55/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439