Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.10.2022 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli położonych na terenie gminy Borek Wlkp. wraz z zapewnieniem opieki podczas dowożenia w dni nauki szkolnej w 2023 roku, dla których - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Gmina Borek Wlkp. jest organem prowadzącym

Joanna Krajewska
Gmina Borek Wielkopolski
Deadlines:
Published : 29-11-2022 12:06:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu dowozy 2023.pdf pdf 183.08 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty_dowozy.docx docx 25.54 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie z art. 125 ust. 1_dowozy 2023.doc doc 130 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie grupy kapitałowe_dowozy 2023.docx docx 20.45 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Zobowiązanie_dowozy 2023.docx docx 15.94 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 1_dowozy.doc doc 127 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 i nr 7 do SWZ_dowozy 2023.doc doc 44.5 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ- art.29 ust.3a_zatrudnienie_dowozy 2023.doc doc 29.5 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7b do SWZ- opieka_dowozy 2023.doc doc 29.5 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz wykonanych usług_dowozy 2023.doc doc 41 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy_dowozy 2023.doc doc 121 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ _Oświadczenie z art. 7 ust. 1_dowozy 2023.doc doc 125 2022-11-29 12:06:00 Proceeding
SWZ_dowozy na 2023.pdf pdf 646.26 2022-11-29 12:06:02 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dowozy.pdf pdf 40.9 2022-11-29 13:55:53 Proceeding
SWZ_dowozy na 2023_po zmianie.pdf pdf 561.77 2022-11-29 13:58:30 Proceeding
informacja z otwarcia_dowozy na 2023.pdf pdf 141.2 2022-12-07 12:46:15 Public message
informacja o wyniku dowozy na 2023.pdf pdf 178.34 2022-12-16 11:22:52 Public message

Announcements

2022-12-16 11:22 Joanna Krajewska W załączeniu przedstawiamy informację o wyniku postepowania

informacja o wyniku [...].pdf

2022-12-07 12:46 Joanna Krajewska W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający planuje przeznaczyć następujące kwoty na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Część pierwsza 323592,75 zł
Część druga 270762,30 zł
Część trzecia 214331,75 zł
Część czwarta 157181,55 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448