Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.59.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 28-11-2022 16:45:00
Placing offers : 09-12-2022 11:00:00
Offers opening : 09-12-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 41.5 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08dad153-00ad-87ae-21eb-63001260dbba.pdf pdf 127.47 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
SWZ komputery PPGR.pdf pdf 529.53 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ_ Formularz oferty.doc doc 108 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.18 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.47 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.94 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ Wzor Umowy_Komputery PPGR_Kosakowo.pdf pdf 647.32 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
załącznik nr 7 d SWZ OPZ.pdf pdf 350.77 2022-11-28 16:45:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 01.12.2022r..docx docx 15.31 2022-12-01 15:05:44 Public message
Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia 08dad76c-0abf-a857-5d85-2500101e19c8.pdf pdf 36.52 2022-12-06 10:29:32 Public message
poprawiony załącznik nr 7 do SWZ OPZ z dnia 06.12.2022.docx docx 53.24 2022-12-06 15:24:08 Public message
Zmiana SWZ z dnia 06.12.2022r.docx docx 16.46 2022-12-06 15:24:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.07 2022-12-09 13:19:03 Public message
unieważnienie postępowania informacja na stronę internetową.docx docx 15.5 2022-12-13 09:28:28 Public message

Announcements

2022-12-13 09:28 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania.

unieważnienie postęp [...].docx

2022-12-09 13:19 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-09 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 124 394,00 zł brutto
2022-12-06 15:24 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku zmiany treści SWZ dotycząca terminu składania i otwarcia ofert oraz poprawiony załącznik nr 7 do SWZ - OPZ, w którym zmieniono między zapisy dotyczące gwarancji, obudowy i zasilaczy do komputerów stacjonarnych.

poprawiony załącznik [...].docx

Zmiana SWZ z dnia 06 [...].docx

2022-12-06 10:29 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu otwarcia ofert na 09.12.2022

Ogłoszenie ozmianie [...].pdf

2022-12-01 15:05 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 01.12.2022r.

Wyjaśnienie treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 968