Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.2610.9.2022 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Dział Zamówień Publicznych
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Deadlines:
Published : 28-11-2022 10:21:00
Placing offers : 23-12-2022 09:00:00
Offers opening : 23-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 117.16 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
swz.pdf pdf 1103.25 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 1 formularz oferty.docx docx 34.29 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 2 opz.pdf pdf 287.79 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 3 oświadczenie jedz.doc doc 181.5 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 4 do swz proj. post. umowy.pdf pdf 514.18 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 5 gr. kapitałowa.docx docx 20.66 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 6 ośw. 5k i art. 7.docx docx 32.4 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
zal. nr 7 osw. dot. akt. infor..docx docx 19.03 2022-11-28 10:21:00 Proceeding
sprostowanie treści swz.pdf pdf 470.13 2022-12-18 08:41:49 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 737.03 2022-12-23 07:36:49 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 422.03 2022-12-23 11:15:14 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 797.71 2023-01-12 07:57:50 Public message

Announcements

2023-01-12 07:57 Dział Zamówień Publicznych informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-23 11:15 Dział Zamówień Publicznych informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 07:36 Dział Zamówień Publicznych informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-18 08:41 Dział Zamówień Publicznych sprostowanie treści swz

sprostowanie treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614