Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/DA/22 "BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24

Deadlines:
Published : 25-11-2022 16:16:00
Placing offers : 27-12-2022 14:00:00
Offers opening : 27-12-2022 14:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.9 2022-11-25 16:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 19621.21 2022-11-25 16:16:00 Proceeding
wetransfer_zalaczniki-5-10-12-do-swz-08_da_22_2022-10-14_0946.zip zip 455280.65 2022-11-25 16:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_1-9 _13.zip zip 12709.02 2022-11-25 16:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ_1.pdf pdf 720.01 2022-12-08 12:39:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.49 2022-12-14 18:33:31 Public message
wyjaśnienia SWZ_2.pdf pdf 813.91 2022-12-14 18:33:31 Public message
wetransfer_zalacznik-nr-10-wykaz-dokumentacji-technicznej-robot-zinwentaryzowanych_2022-12-14_0753.zip zip 16879.04 2022-12-14 18:33:31 Public message
Dokumentacja projektowa - rewizja.rar rar 150181.55 2022-12-14 18:33:31 Public message
Dokumentacja projektowa pierwotna.rar rar 343772.72 2022-12-14 18:33:31 Public message
Dokumenty formalno-prawne.rar rar 39955.34 2022-12-14 18:33:31 Public message
Gestorzy.rar rar 2514.35 2022-12-14 18:33:31 Public message
Mapa dcp.rar rar 3652.7 2022-12-14 18:33:31 Public message
Opracowanie geologiczne.rar rar 3442.88 2022-12-14 18:33:31 Public message
Uzgodnienia.rar rar 6453.7 2022-12-14 18:33:31 Public message
wyjasnienia do SWZ_3.pdf pdf 255.68 2022-12-22 22:31:09 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 643.96 2022-12-27 15:30:10 Public message

Announcements

2022-12-27 15:30 Agnieszka Chmiela Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-27 14:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10.281.827,00 zł brutto.
2022-12-22 22:31 Agnieszka Chmiela Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ _3.

wyjasnienia do SWZ_3 [...].pdf

2022-12-14 18:33 Agnieszka Chmiela Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ_2, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, poprawny załacznik nr 10 do SWZ oraz poprawny załącznik nr 5 do SWZ (tj. dokumentacja projektowa - rewizja, dokumentacja projektowa pierwotna, uzgodnienia, gestorzy, dokumenty formalno - prawne, mapa dcp, opracowanie geologiczne)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia SWZ_2.pd [...].pdf

wetransfer_zalacznik [...].zip

Dokumentacja projekt [...].rar

Dokumentacja projekt [...].rar

Dokumenty formalno-p [...].rar

Gestorzy.rar

Mapa dcp.rar

Opracowanie geologic [...].rar

Uzgodnienia.rar

2022-12-08 12:39 Agnieszka Chmiela Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia SWZ_1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1674