Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/92/22 Dostawa energii elektrycznej w roku 2023 na potrzeby obiektów i jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2.

Deadlines:
Published : 25-11-2022 10:12:00
Placing offers : 15-12-2022 11:00:00
Offers opening : 15-12-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_92_22_dla oferenta.zip zip 717.28 2022-11-25 10:12:00 Proceeding
1_ZP_220_92_22_Zmiana terminu składania ofert.docx docx 137.97 2022-12-07 13:18:17 Public message
1 - ZP_220_92_22_Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacja SWZ nr 1.docx docx 396.96 2022-12-08 11:08:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 87.74 2022-12-12 09:21:52 Public message
ZP_220_92_22_Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 5153.89 2022-12-15 11:39:13 Public message
ZP_220_92_22_rozstrzygniecie.rtf rtf 5178.92 2022-12-21 13:33:23 Public message

Announcements

2022-12-21 13:33 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_92_22_rozstrz [...].rtf

2022-12-15 11:39 Eliza Koladyńska - Nowacka Informacja z otwarcia ofert.

ZP_220_92_22_Informa [...].rtf

2022-12-15 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę w wysokości 12.899.748,00 PLN brutto.
Na poszczególne zadania:
- Zadanie nr 1 - 12.764.571,00 PLN brutto;
- Zadanie nr 2 - 135.177,00 PLN brutto;
2022-12-12 09:21 Eliza Koladyńska - Nowacka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-08 11:08 Eliza Koladyńska - Nowacka Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacja SWZ nr 1.

1 - ZP_220_92_22_Wyj [...].docx

2022-12-07 13:18 Eliza Koladyńska - Nowacka Zmiana terminu składania ofert.

1_ZP_220_92_22_Zmian [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 381