Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/80/22 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 25-11-2022 09:57:00
Placing offers : 05-01-2023 10:00:00
Offers opening : 05-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.80.22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 197.3 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 zal. 1 OFERTA.rtf rtf 161.29 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 zal. 4 Ośw. nt. dopuszczenia do obrotu (1).rtf rtf 51.11 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 Zał. 6 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp.docx docx 25.34 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 Zał. 7 Oświadczenia wykonawcy,wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.docx docx 30.84 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 Zał. 8 Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 23.74 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP_220_80_22_Modyfikacja nr 1.rtf rtf 2663.8 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP_220_80_22_SWZ_mat. jedn. użytku okulistyczne.rtf rtf 9449.01 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP_220_80_22_Zał. nr 2 Formularz cen jedn..xls xls 83 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP.220.80.22 JEDZ espd-request.xml xml 125.46 2022-11-25 09:57:00 Proceeding
ZP_220_80_22_Wyjaśnienie nr 1.rtf rtf 2655.88 2022-11-29 15:39:23 Public message
ZP_220_80_22_Wyjaśnienie nr 2.rtf rtf 2656.46 2022-12-09 12:42:12 Public message
ZP_220_80_22_Zał. nr 2 Zmodyfikowany Formularz cen jedn.- zad. 7.xls xls 40 2022-12-09 12:42:12 Public message
ZP.220.80.22 Sprostowanie , Ogłoszenie zmian ... 2022-OJS243-702370-pl.pdf pdf 81.65 2022-12-16 13:45:09 Public message
ZP_220_80_22_Wyjaśnienie nr 3.rtf rtf 2684.66 2022-12-16 13:50:01 Public message
ZP.220.80.22 zal. 1 OFERTA Zmodyfikowana.rtf rtf 172.48 2022-12-16 13:52:31 Public message
ZP_220_80_22_Modyfikacja nr 2.rtf rtf 2744.36 2022-12-16 13:52:31 Public message
ZP_220_80_22_Zał. nr 2 Modyfikacja Formularz cen jedn. zad. 6.xls xls 39 2022-12-16 13:52:31 Public message
ZP.220.80.22 Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.01.2023 r.docx docx 168.92 2023-01-05 11:53:43 Public message
ZP.220.80.22 KOPIE złożonych OFERT.pdf pdf 8908.89 2023-01-05 11:53:43 Public message
ZP.220.80.22 Wartości jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadań.xlsx xlsx 14.1 2023-01-05 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-05 11:53 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert oraz kopie złożonych ofert wraz Formularzami cen jednostkowych

ZP.220.80.22 Informa [...].docx

ZP.220.80.22 KOPIE z [...].pdf

2023-01-05 10:00 Buyer message Szanowni Państwo! Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 6 441 044,40 zł

ZP.220.80.22 Wartoś [...].xlsx

2022-12-16 13:52 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję MODYFIKACJĘ NR 3 oraz zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 6 ORAZ ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTY

ZP.220.80.22 zal. 1 [...].rtf

ZP_220_80_22_Modyfik [...].rtf

ZP_220_80_22_Zał. nr [...].xls

2022-12-16 13:50 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 3 (A.S.)

ZP_220_80_22_Wyjaśni [...].rtf

2022-12-16 13:45 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ZP.220.80.22 Sprosto [...].pdf

2022-12-09 12:42 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 2 oraz zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 7

ZP_220_80_22_Wyjaśni [...].rtf

ZP_220_80_22_Zał. nr [...].xls

2022-11-29 15:39 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 1

ZP_220_80_22_Wyjaśni [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783