Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.88.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 25-11-2022 09:22:00
Placing offers : 27-12-2022 09:00:00
Offers opening : 27-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS228-654000-pl.pdf pdf 148.69 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 152.84 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 83.44 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2,4-6 do SWZ cz. 1-4.zip zip 165.53 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2022-11-25 09:22:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana SWZ_29.11.2022.zip zip 76.76 2022-12-02 09:08:32 Public message
ogłoszenie zmian 2022-OJS233-672518-pl.pdf pdf 66.01 2022-12-02 09:08:33 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ_20.12.2022.zip zip 146.82 2022-12-20 13:45:57 Public message
sprostowanie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ_20.12.2022.zip zip 111.47 2022-12-20 14:54:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 78 2022-12-27 09:28:19 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 65.23 2023-01-23 10:16:57 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS032-093280-pl.pdf pdf 151.53 2023-02-14 08:59:49 Public message

Announcements

2023-02-14 08:59 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-23 10:16 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na część 1-4

Informacja o wyborze [...].docx

2022-12-27 09:28 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-12-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 880 184,88 zł brutto, w tym:
Część 1 Wytrząsarka z inkubacją – 1 szt. - 7 447,65 zł
Część 2 Wirówki z wyposażeniem – 1 zestaw - 336 593,31 zł
Część 3 Automatyczny analizator do wykonywania badań immunologicznych metodą Elisa – 1 szt. - 200 037,00 zł
Część 4 Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem – 3 kpl. - 336 106,92 zł

2022-12-20 14:54 Barbara Dokert-Świsłocka Sprostowanie wyjaśnień i zmiany treści SWZ_20.12.2022

sprostowanie wyjaśni [...].zip

2022-12-20 13:45 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ_20.12.2022

wyjaśnienia i zmiany [...].zip

2022-12-02 09:08 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

wyjaśnienia i zmiana [...].zip

ogłoszenie zmian 202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1224