Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-D-III.272.95.2022.LB Dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Deadlines:
Published : 24-11-2022 15:07:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_08dace1b-9a7c-f60e-21eb-63001260c9c8.pdf pdf 115.34 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
1_Formularz oferty_95.docx docx 44.9 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
4_Oświadczenie_95.docx docx 39.21 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
2_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 180.21 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
3_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 178.75 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
do umowy załącznik nr 4 klauzula dla umów z osobami prawnymi.docx docx 21.63 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
do umowy załącznik nr 3 protokół odbioru.docx docx 20.16 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
do umowy załącznik nr 4 klauzula dla umów z osobami fizycznymi.docx docx 22.18 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
0_SWZ_95 sprzęt strażacki.pdf pdf 318.44 2022-11-24 15:07:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 188.65 2022-11-29 15:22:14 Public message
informacja z otwarcia ofert_95.pdf pdf 140.21 2022-12-02 12:57:36 Public message
zawiadomienie o wyborze, unieważnieniu na platformę.pdf pdf 246.35 2022-12-13 09:23:48 Public message
ponowny wybór cz. V oraz unieważnienie cz.IV, VI.pdf pdf 203.09 2022-12-16 13:33:07 Public message
unieważnienie cz. V.pdf pdf 162.05 2022-12-22 13:52:44 Public message

Announcements

2022-12-22 13:52 Luiza Buze ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI V

unieważnienie cz. V. [...].pdf

2022-12-16 13:33 Luiza Buze PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZ. V ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IV i VI

ponowny wybór cz. V [...].pdf

2022-12-13 09:23 Luiza Buze ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części II-VIII, O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE oraz O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części I

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-02 12:57 Luiza Buze INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 2 GRUDNIA 2022 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 1 000 588,54 zł, w tym w podziale na części: część I - 106 055,07 zł, część II - 494 780,00 zł, część III - 40 465,80 zł, część IV - 90 000,00 zł, część V - 40 221,00 zł, część VI - 68 822,00 zł, część VII - 81 500,67 zł, część VIII - 78 744,00 zł.
2022-11-29 15:22 Luiza Buze WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442