Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00457649/01 „Dostawa samochodów ciężarowych w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą. Zadanie nr 2. Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg. ”

Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:41:00
Placing offers : 06-12-2022 11:00:00
Offers opening : 06-12-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.55 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział I IDW.docx docx 86.66 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział II SOPZ - do 3,5Mg z windą oraz wywrotka.doc doc 448 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział III wzór umowy zadanie 1 sam. dostawczego z windą.docx docx 35.55 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział III wzór umowy zadanie 2 wywrotka.docx docx 34.89 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział IV Formularz ofertowy-Zadanie 2.doc doc 75.5 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział V - Formularze.docx docx 43.14 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Rozdział IV Formularz ofertowy-Zadanie 1.doc doc 74 2022-11-24 14:41:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ I.docx docx 40.94 2022-12-01 10:32:08 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.12.22 r..pdf pdf 419.74 2022-12-01 11:12:27 Public message
Rozdział II SOPZ - do 3,5Mg z windą oraz wywrotka-modyfikacja 28.11.22 r..doc doc 446 2022-12-01 11:13:18 Public message
Rozdział I IDW-modyfikacja 28.11. 22r..docx docx 86.88 2022-12-01 11:19:59 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 41.7 2022-12-06 12:52:01 Public message
Zadanie nr 2 Unieważnienie postępowania.doc doc 69.5 2022-12-07 13:21:17 Public message
Zadanie nr 1 Unieważnienie postępowania.doc doc 68 2022-12-08 12:17:00 Public message

Announcements

2022-12-08 12:17 Anna Pieńkowska Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1.

Zadanie nr 1 Unieważ [...].doc

2022-12-07 13:21 Anna Pieńkowska Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 2.

Zadanie nr 2 Unieważ [...].doc

2022-12-06 12:52 Anna Pieńkowska Informacje z otwarcia ofert

informacja o złożony [...].docx

2022-12-06 11:00 Buyer message Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są następujące:
Zadanie nr 1 190.718,67 zł
Zadanie nr 2 178.057,14 zł.
2022-12-01 11:19 Anna Pieńkowska Modyfikacje Rozdział I SWZ - " Instrukcja dla Wykonawców".

Rozdział I IDW-mody [...].docx

2022-12-01 11:13 Anna Pieńkowska Modyfikacja Rozdział II SWZ -" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Rozdział II SOPZ - d [...].doc

2022-12-01 11:12 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-01 10:32 Anna Pieńkowska Zamawiający udziela odpowiedzi do zadanych pytań.

Wyjaśnienia SWZ I.do [...].docx

2022-11-28 08:34 Waldemar Sawczuk NA ZAPYTANIA OFERENTA DOT. CZ. I POSTĘPOWANIA :
1. Czy zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika oleju 11L.
2. Czy zamawiający dopuszcza samochód o ładowności w przedziale od 0,90 do 1,0 Mg
3. Czy zamawiający dopuszcza minimalną szerokość wewnętrzną skrzyni ładunkowej 2,10m.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI:
odp. 1 Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika oleju 11L.
odp. 2 Zamawiający dopuszcza samochód o ładowności w przedziale od 0,90 do 1,0 Mg
odp. 3 Zamawiający dopuszcza minimalną szerokość wewnętrzną skrzyni ładunkowej 2,10m.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574