Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 34 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA JEDNEGO KOLUMBARIUM W FORMIE ROTUNDY URNOWEJ TRZYKONDYGNACYJNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE

Deadlines:
Published : 24-11-2022 11:49:00
Placing offers : 29-11-2022 09:00:00
Offers opening : 29-11-2022 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Agata Madalińska – Zając – Nr telefonu/fax.: 94 342 – 24 – 20

E-mail: agata.madalinska@pgkkoszalin.pl

  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE - KOLUMBARIUM.pdf pdf 132.27 2022-11-24 11:49:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY - KOLUMBARIUM.docx docx 35.03 2022-11-24 11:49:00 Proceeding
OPZ - KOLUMBARIUM.pdf pdf 103.12 2022-11-24 11:49:00 Proceeding
WZÓR UMOWY - KOLUMBARIUM.pdf pdf 231.5 2022-11-24 11:49:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE - BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.pdf pdf 194.44 2022-11-24 11:49:00 Proceeding
Projekt Budowlany - Budowa Kolumbarium - CK Koszalin.7z 7z 2518.46 2022-11-24 11:49:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA JEDNEGO KOLUMBARIUM Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21.12.2022 r. od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - KOLUMBARIUM Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 139