Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INO.271.115.2022 Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Zawada - Kowala

Dorota Pyk-Tamborska
Gmina Nowiny
Deadlines:
Published : 24-11-2022 11:18:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - INO.271.115.2022.pdf pdf 617.36 2022-11-24 11:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 314.09 2022-11-24 11:18:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ od nr 1-12.rar rar 1454.33 2022-11-24 11:18:00 Proceeding
informacja numer 1.pdf pdf 363.79 2022-11-30 10:25:34 Public message
SWZ - INO.271.115.2022 — po zminach z dnia 30.11.pdf pdf 617.45 2022-11-30 10:25:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2022.pdf pdf 181.56 2022-11-30 10:25:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert INO.271.115.2022.pdf pdf 287.27 2022-12-07 14:18:55 Public message
Zawiadomienie o oczywistej omyłce rachunkowej INO.271.115.2022.pdf pdf 337.68 2022-12-08 13:53:55 Public message
Informacja o wynikach (5).pdf pdf 361.8 2022-12-19 13:33:55 Public message

Announcements

2022-12-19 13:33 Dorota Pyk-Tamborska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wynikac [...].pdf

2022-12-08 13:53 Wojciech Kasprzyk Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej - Norbi – Trans Kryczka Grażyna

Zawiadomienie o oczy [...].pdf

2022-12-07 14:18 Wojciech Kasprzyk Zamawiający załącza informację z otwarcia ofert postępowania INO.271.115.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 350 000,00 zł
2022-11-30 10:25 Dorota Pyk-Tamborska W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ poprzez zmianę terminów złożenia oferty otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
Treść informacji dla Wykonawców nr 1 w załączeniu. Nowy termin złożenia ofert: 07.12.2022 r.

informacja numer 1.p [...].pdf

SWZ - INO.271.115.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582