Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/22/PN Dostawa licencji brokera zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze

Deadlines:
Published : 23-11-2022 11:53:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
45_22_PN SWZ.pdf pdf 566.56 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.4 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 132.46 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.xml xml 135.9 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - PPU.pdf pdf 285.56 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do PPU - Klauzula informacyjna - art. 13 RODO.pdf pdf 151.86 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Ośwadczenie.docx docx 138.87 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do PPU - Klauzula informacyjna - art. 14 RODO.pdf pdf 153.07 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 132.83 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 119.98 2022-11-23 11:53:00 Proceeding
45_22_PN - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.8 2022-12-20 09:51:15 Public message
45_22_PN - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 182.83 2022-12-21 13:30:35 Public message

Announcements

2022-12-21 13:30 Katarzyna Szymańska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.12.2022 r.

45_22_PN - Informacj [...].pdf

2022-12-20 09:51 Katarzyna Szymańska Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2022 r.

45_22_PN - Informacj [...].pdf

2022-12-19 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie kwotę gross w wysokości 1 033 200,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 450