Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.55.2022 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Published : 24-11-2022 16:42:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00457657_01 z dnia 2022-11-24.pdf pdf 186.53 2022-11-24 16:42:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).zip zip 1949.56 2022-11-24 16:42:00 Proceeding
55 Zestawienie ofert.pdf pdf 260.13 2022-12-02 10:53:03 Public message
Informacja o wyborze Część 2.pdf pdf 261.97 2022-12-21 12:44:16 Public message
Informacja o wyborze część 1.pdf pdf 264.09 2022-12-23 10:59:15 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru.pdf pdf 243.47 2023-01-10 08:14:44 Public message
Informacja o unieważnieniu_Część 1_13-01-2023_et.pdf pdf 235.46 2023-01-13 15:03:03 Public message

Announcements

2023-01-13 15:03 Izabela Smolarczyk Informacja o unieważnieniu postępowanie w części 1

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-13 14:30 Izabela Smolarczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-10 08:14 Izabela Smolarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym badaniu i ocenie ofert

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-23 10:59 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze oferty w części 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 12:44 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze oferty w części 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-02 10:53 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert.

55 Zestawienie ofert [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Część 1 zamówienia: 186.804,50 zł brutto
Część 2 zamówienia: 329.521,97 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 601