Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.270.147.2022 Zakup licencji i rozbudowa systemu SIEM (Security Information and Event Management) dla PGL LP

Deadlines:
Published : 23-11-2022 09:57:00
Placing offers : 20-12-2022 09:00:00
Offers opening : 20-12-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS226-650820-pl Ogłoszenie.pdf pdf 105.65 2022-11-23 09:57:00 Proceeding
DZ.270.147.2022 - SWZ.pdf pdf 566.55 2022-11-23 09:57:00 Proceeding
Załączniki 1-9 do SWZ.zip zip 479.58 2022-11-23 09:57:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 148.93 2022-11-24 08:31:50 Public message
Załącznik nr 1A do SWZ- (SOP).docx docx 47.59 2022-11-24 08:31:50 Public message
Informacja dotycząca kwoty na sfinansowanie.pdf pdf 152.01 2022-12-01 09:33:49 Public message
Wyjaśnienia zmiana SWZ.pdf pdf 175.79 2022-12-12 10:22:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 135.23 2022-12-20 11:13:20 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 150.51 2023-01-19 11:03:15 Public message

Announcements

2023-01-19 11:03 Ewa Rasztemborska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-20 11:13 Ewa Rasztemborska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-12 10:22 Ewa Rasztemborska Wyjaśnienia zmiana SWZ

Wyjaśnienia zmiana S [...].pdf

2022-12-01 09:33 Ewa Rasztemborska Informacja dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja dotycząca [...].pdf

2022-11-24 08:31 Ewa Rasztemborska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 1A do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 781