Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.270.28.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 2023. Postępowanie II

Małgorzata Pagórska Toczek
Nadleśnictwo Świętoszów
Deadlines:
Published : 23-11-2022 10:11:00
Placing offers : 20-12-2022 09:30:00
Offers opening : 20-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
270.28 SWZ Usługi leśne 2023 II.pdf pdf 2405.32 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 1 Formularz oferty pakiet 2_2023.xlsx xlsx 18.4 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 1 Formularz oferty pakiet 3.1_2023.xlsx xlsx 16.92 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 1 Formularz oferty pakiet 3.2_2023.xlsx xlsx 17.11 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 1 Formularz oferty pakiet 4.1_2023.xlsx xlsx 16.88 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 1 Formularz oferty pakiet 4.2_2023.xlsx xlsx 16.99 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.1. - planowany rozmiar prac pakiet 2_2023.pdf pdf 114.55 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.1. - planowany rozmiar prac pakiet 3.1_2023.pdf pdf 143.35 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.1. - planowany rozmiar prac pakiet 3.2_2023.pdf pdf 144.5 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.1. - planowany rozmiar prac pakiet 4.1_2023.pdf pdf 143.63 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.1. - planowany rozmiar prac pakiet 4.2_2023.pdf pdf 144.13 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji pakiet 2_2023.pdf pdf 911.61 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji pakiet 3.1_2023.pdf pdf 684.81 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji pakiet 3.2_2023.pdf pdf 763.39 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji pakiet 4.1_2023.pdf pdf 738.6 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji pakiet 4.2_2023.pdf pdf 741.34 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa dot. pozyskania drewna pakiet 2_2023.pdf pdf 522.53 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa dot. pozyskania drewna pakiet 3.1_2023.pdf pdf 782.22 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa dot. pozyskania drewna pakiet 3.2_2023.pdf pdf 634.95 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa dot. pozyskania drewna pakiet 4.1_2023.pdf pdf 393.18 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa dot. pozyskania drewna pakiet 4.2_2023.pdf pdf 654.84 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie pakiet 2_2023.pdf pdf 283.57 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie pakiet 3.1_2023.pdf pdf 208.07 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie pakiet 3.2_2023.pdf pdf 179.65 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie pakiet 4.1_2023.pdf pdf 157.56 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie pakiet 4.2_2023.pdf pdf 170.77 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna pakiet 2_2023.pdf pdf 178.98 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna pakiet 3.1_2023.pdf pdf 149 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna pakiet 3.2_2023.pdf pdf 96.89 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna pakiet 4.1_2023.pdf pdf 143.75 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna pakiet 4.2_2023.pdf pdf 142.68 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki pakiet 2_2023.pdf pdf 97.51 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki pakiet 3.1_2023.pdf pdf 95.85 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki pakiet 3.2_2023.pdf pdf 95.26 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki pakiet 4.1_2023.pdf pdf 44.86 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki pakiet 4.2_2023.pdf pdf 85.9 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 83.7 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) pakiet 2_2023.pdf pdf 168.27 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) pakiet 3.1_2023.pdf pdf 140.87 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) pakiet 3.2_2023.pdf pdf 93.17 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) pakiet 4.1_2023.pdf pdf 136.07 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) pakiet 4.2_2023.pdf pdf 135.09 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.4.1. - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów).pdf pdf 632.09 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.4.2. zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki.pdf pdf 97.03 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.5. - pozycje w polu roboczym pakiet 3.1_2023.pdf pdf 203.82 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.5. - pozycje w polu roboczym pakiet 3.2_2023.pdf pdf 97.27 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.5. - pozycje w polu roboczym pakiet 4.1_2023.pdf pdf 98.57 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 2.5. - pozycje w polu roboczym pakiet 4.2_2023.pdf pdf 136.09 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 3.1. Standard krajowy.pdf pdf 1611.45 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 3.2. Standard regionalny.pdf pdf 535.94 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 4 JEDZ.docx docx 61.92 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 5.docx docx 25.99 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 5A.docx docx 19.04 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 6.docx docx 36.63 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 7.docx docx 36.76 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 8.docx docx 37.82 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 9.docx docx 24.29 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 10.docx docx 24.1 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 11.docx docx 23.14 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 12 Wzór umowy.pdf pdf 380.89 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Załącznik nr 13 Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 197.89 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS226-651450-pl.pdf pdf 217.01 2022-11-23 10:11:00 Proceeding
270.28 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.01 2022-12-20 12:28:57 Public message
270.28 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 119.31 2022-12-23 10:31:13 Public message
270.28 Kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 96.42 2022-12-20 09:30:00 Public message

Announcements

2022-12-23 10:31 Małgorzata Pagórska Toczek Informacja o unieważnieniu postępowania

270.28 Unieważnienie [...].pdf

2022-12-20 12:28 Małgorzata Pagórska Toczek Informacja z otwarcia ofert

270.28 Informacja z [...].pdf

2022-12-20 09:30 Buyer message Kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - w załączeniu

270.28 Kwoty, które [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609