Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BCS-8/U/2022 Kompleksowa usługa sprzątania obiektów, budynków i posesji Bydgoskiego Centrum Sportu

Grzegorz Jankowski
Bydgoskie Centrum Sportu
Deadlines:
Published : 22-11-2022 22:27:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.19 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
II. SWZ.pdf pdf 436.47 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
III. Zał nr 1 - Formularz_ofertowy.docx docx 27.99 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
IV. Formularze cenowe.rar rar 133.32 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
IX. Zał nr 7 - Projekt_umowy.docx docx 40.57 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
V -VII. Dokumenty do oferty.rar rar 74.13 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
VIII. Opisy przedmiotu zamówienia.rar rar 463.31 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
X. Zał nr 9 - Potwierdzenie odbycia_wizji lokalnej.docx docx 24.84 2022-11-22 22:27:00 Proceeding
I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców- 10.12.2022 — kopia.pdf pdf 436.87 2022-12-10 23:52:43 Public message
IX. Zał nr 7 - Projekt_umowy.docx docx 41.65 2022-12-10 23:52:43 Public message
VI. Zał 1 c- Formularz cenowy - Część III.docx docx 27.51 2022-12-10 23:52:43 Public message
VII. Zał nr 6 - Oświadczenie_art_125.docx docx 17.96 2022-12-10 23:52:43 Public message
XIX. Zał nr 8d-Opis przedmiotu - Część IV -Obiekty Chemik, Gwiazda, Sielska, Słowiańska.docx docx 59.3 2022-12-10 23:52:43 Public message
1. JEDZ - wzór.doc doc 219.5 2022-12-11 20:46:31 Public message
2. Zasoby udost.docx docx 15.27 2022-12-11 20:46:31 Public message
3. Oswiadczenia Wykonawcow wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4uPzp.docx docx 25.41 2022-12-11 20:46:31 Public message
4. Oświadczenie -ustawa sankcyjna.docx docx 17.25 2022-12-11 20:46:31 Public message
5. Zał nr 7 - Wzór umowy.docx docx 41.68 2022-12-11 20:46:31 Public message
6. Zał 1 c- Formularz cenowy - Część III.docx docx 27.51 2022-12-11 20:46:31 Public message
7. Zał nr 8d-Opis przedmiotu - Część IV -Obiekty Chemik, Gwiazda, Sielska, Słowiańska.docx docx 59.3 2022-12-11 20:46:31 Public message
II. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.12.2022.pdf pdf 401.81 2022-12-11 20:46:31 Public message
Umowy na sprzątanie 2022.rar rar 5914.67 2022-12-11 20:46:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.99 2022-12-19 16:45:37 Public message
Informacja o wyborzez oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 216.62 2022-12-23 19:55:11 Public message

Announcements

2022-12-23 19:55 Grzegorz Jankowski Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-19 16:45 Grzegorz Jankowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 10:00 Buyer message Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia:
Część I: 2.000.000 zł brutto, Część II: 1.800,000 zł brutto, Część III: 460.000 zł brutto, Część IV: 100.000,zł brutto,
Część V: 460.000,00 zł brutto, Część VI: 100.000 zł brutto
2022-12-11 20:46 Grzegorz Jankowski Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.12.2002r - (zawierające zmiany do kilku odpowiedzi z dnia 10.11.2022r.) wraz z Załącznikami.

1. JEDZ - wzór.doc

2. Zasoby udost.docx

3. Oswiadczenia Wyko [...].docx

4. Oświadczenie -ust [...].docx

5. Zał nr 7 - Wzór u [...].docx

6. Zał 1 c- Formular [...].docx

7. Zał nr 8d-Opis pr [...].docx

II. Odpowiedzi na py [...].pdf

Umowy na sprzątanie [...].rar

2022-12-10 23:52 Grzegorz Jankowski Odpowiedzi na pytania Wykonawców

I. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

IX. Zał nr 7 - Proje [...].docx

VI. Zał 1 c- Formula [...].docx

VII. Zał nr 6 - Oświ [...].docx

XIX. Zał nr 8d-Opis [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1640