Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PANS-DZP/382/I/12/22 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Maciej Michalew
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-11-2022 13:15:00
Placing offers : 16-12-2022 12:00:00
Offers opening : 16-12-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Link do ogłoszenia


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dacc78-90e2-13af-bfe6-a4000fa0a1fb.pdf pdf 138.75 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 110.17 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
SWZ skan.pdf pdf 6763.63 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Oferta.docx docx 32.55 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art 125 ust.1.docx docx 16.99 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy - kopia.docx docx 38.76 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx docx 17.97 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5-Oświadczenie z art. 117 ust.4.docx docx 16.72 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik-Nr-6-Oświadczenie z art 7 ust. 1.docx docx 46.82 2022-11-22 13:15:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania nr 1.docx docx 23.28 2022-11-28 13:19:59 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1 skan.pdf pdf 1535.48 2022-11-28 13:19:59 Public message
Zmiana zapisów SWZ 1.docx docx 14.2 2022-11-30 09:46:31 Public message
Zmiana zapisów SWZ 1 skan.pdf pdf 458.18 2022-11-30 09:46:31 Public message
08dad2ae-3c4a-8437-bfe6-a4000fa0d1f3.pdf pdf 37.16 2022-11-30 09:50:02 Public message
Zmiana zapisów SWZ 2.pdf pdf 110.63 2022-12-14 14:06:13 Public message
Zmiana zapisów SWZ 2 skan.pdf pdf 396.04 2022-12-14 14:06:13 Public message
Załącznik Nr 1 do SWZ Oferta - uzupełniona.docx docx 33.29 2022-12-14 14:06:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 508.32 2022-12-16 14:16:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.skan.pdf pdf 503.82 2022-12-16 14:16:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 511.01 2022-12-19 14:43:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.skan.pdf pdf 636.87 2022-12-19 14:43:02 Public message

Announcements

2022-12-19 14:43 Anita Gałęza Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-16 14:16 Anita Gałęza Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
300 000,00 PLN brutto
2022-12-14 14:06 Maciej Michalew Zmiana zapisów SWZ

Zmiana zapisów SWZ 2 [...].pdf

Zmiana zapisów SWZ 2 [...].pdf

Załącznik Nr 1 do SW [...].docx

2022-11-30 09:50 Maciej Michalew Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08dad2ae-3c4a-8437-b [...].pdf

2022-11-30 09:46 Maciej Michalew Zmiana zapisów SWZ

Zmiana zapisów SWZ 1 [...].docx

Zmiana zapisów SWZ 1 [...].pdf

2022-11-28 13:19 Maciej Michalew Odpowiedzi na zapytania nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404