Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROŚ/1/2022 Ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych na terenie gminy Kosakowo.

Anita Ciechan
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 22-11-2022 12:01:00
Placing offers : 01-12-2022 09:00:00
Offers opening : 01-12-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

   

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych na terenie gminy Kosakowo.

Ustawienie pojemników oraz kontenera na odpady komunalne w miejscach wyszczególnionych:


Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo

3 pojemniki 1100 l odpady komunalne zmieszane

1 pojemnik 1100 l plastik

1 pojemnik 1100 l makulatura

1 pojemnik 240 l szkło

Budynek Punktu Informacji Turystycznej, ul. Morska 56, Rewa

1 pojemnik 240 l odpady komunalne zmieszane

1 pojemnik 120 l plastik

1 pojemnik 120 l makulatura

1 pojemnik 120 l szkło


Miejsce pamięci narodowej – Cmentarz Wojskowy przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie, kontener KZ-8 na odpady komunalne zmieszane, dodatkowo kontener KZ-8 na odpady komunalne zmieszane - ustawienie kontenera w dniu 27.10.2023r.

 

Odbiór odpadów komunalnych z pojemników oraz kontenera na odpady komunalne w wyszczególnionych miejscach z określoną częstotliwością:

1)        Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo

3 pojemniki 1100 l odpady komunalne zmieszane

1 pojemnik 1100 l plastik

1 pojemnik 1100 l makulatura

1 pojemnik 240 l szkło

Odbiór wszystkich frakcji raz na 2 tygodnie.

2)        Budynek Punktu Informacji Turystycznej, ul. Morska 56, Rewa

1 pojemnik 240 l odpady komunalne zmieszane

1 pojemnik 120 l plastik

1 pojemnik 120 l makulatura

1 pojemnik 120 l szkło

Odbiór wszystkich frakcji raz na 2 tygodnie.

3)      Miejsce pamięci narodowej – Cmentarz Wojskowy przy cmentarzu parafialnym
w Kosakowie, kontener KZ-8 na odpady komunalne zmieszane – odbiór na każdorazowe zawiadomienie Zamawiającego; dodatkowy kontener KZ-8 na odpady komunalne zmieszane (ustawienie kontenera w dniu 27.10.2023r., dwukrotne opróżnienie kontenera: 31.10.2023r., 03.11.2023r.).

Cena ofertowa nie będzie łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w 2023 r. gdyż zawiera jedynie ceny jednostkowe. Płatności za wykonane usługi rozliczane będą w systemie miesięcznym za faktyczne wykonane wywozy- zgodnie z umową.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 58 660 43 07 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY odbiór odpadów z obiektów gminnych 2023.doc doc 72 2022-11-22 12:01:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia - Odbiór odpadów z obiektów gminnych 2023.docx docx 25.97 2022-11-22 12:01:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 l na odpady komunalne zmieszane wykonanie co 2 tygodnie 1 pc. - (0)
2 jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 l na odpady komunalne segregowane wykonanie co 2 tygodnie 1 pc. - (0)
3 jednorazowe opróżnienie pojemnika 240 l na odpady komunalne segregowane wykonanie co 2 tygodnie 1 pc. - (0)
4 jednorazowe opróżnienie pojemnika 240 l na odpady komunalne zmieszane wykonanie co 2 tygodnie 1 pc. - (0)
5 jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l na odpady komunalne segregowane wykonanie co 2 tygodnie 1 pc. - (0)
6 jednorazowe opróżnienie kontenera KZ-8 na odpady komunalne zmieszane wykonanie na wezwanie 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225