Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO.271.12.2022.JJ Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki.

Gmina Stare Czarnowo
Gmina Stare Czarnowo
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:57:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01) Ogłoszenie.pdf pdf 100.46 2022-11-18 14:57:00 Proceeding
02) SWZ - Transport dzieci niepełnosprawnych 2023.pdf pdf 1925.3 2022-11-18 14:57:00 Proceeding
03) Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 203.18 2022-11-24 11:21:34 Public message
04) Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 351.8 2022-11-28 12:24:27 Public message
05) Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.32 2022-11-30 13:25:00 Public message
06) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 287.43 2022-12-07 10:14:51 Public message

Announcements

2022-12-07 10:14 Gmina Stare Czarnowo Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

06) Informacja o wyb [...].pdf

2022-11-30 13:25 Gmina Stare Czarnowo Informacja z otwarcia ofert.

05) Informacja z otw [...].pdf

2022-11-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 230.000,00 zł brutto.
2022-11-28 12:24 Gmina Stare Czarnowo Wyjaśnienia treści SWZ.

04) Wyjaśnienia SWZ. [...].pdf

2022-11-24 11:21 Gmina Stare Czarnowo Wyjaśnienia treści SWZ.

03) Wyjaśnienia SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 434