Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 72/22 PN 72/22 - DOSTAWA KONTRASTÓW

Deadlines:
Published : 18-11-2022 09:51:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN 72_22 OGŁOSZENIE KONTRASTY.pdf pdf 440.14 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN 72_22_SWZ kontrasty.BES.pdf pdf 1191.68 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Kontrasty.BES.pdf pdf 98.34 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 6a.BES.pdf pdf 735.12 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN 72_22_Warunki_Umowne_Zał_5.BES.pdf pdf 392.74 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 3_JEDZ.BES.pdf pdf 215.01 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN_72_22_ZAŁ 6.BES.pdf pdf 467.71 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN 72_22_ZAŁ 2 do SWZ_ FORMULARZ OFERTY_kontrasty.BES.pdf pdf 928.37 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
PN_72_ 22_GRUPA KAPITAŁOWA _zal_4.BES.pdf pdf 860.48 2022-11-18 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Kontrasty.ods ods 19.57 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN 72_22_ZAŁ 2 do SWZ_ FORMULARZ OFERTY_kontrasty.doc doc 62 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 3_JEDZ.odt odt 42.28 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN_72_ 22_GRUPA KAPITAŁOWA _zal_4.doc doc 41.5 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN 72_22_Warunki_Umowne_Zał_5.docx docx 27.41 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN_72_22_ZAŁ 6.docx docx 19.4 2022-11-18 11:24:16 Public message
PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 6a.docx docx 21.43 2022-11-18 11:24:16 Public message
22_11_22 Pytania i Odpowiedzi I.BES.pdf pdf 712.42 2022-11-22 11:00:18 Public message
02_12_22 Pytania i Odpowiedzi II.BES.pdf pdf 726.98 2022-12-02 10:36:16 Public message
I ZMIANA_SWZ kontrasty_pismo.BES.pdf pdf 612.68 2022-12-02 10:36:16 Public message
02_12_22 ZMIANA PN 72_22_Warunki_Umowne_Zał_5.BES.pdf pdf 404.71 2022-12-02 10:36:16 Public message
02_12_22 ZMIANA PN 72_22_Warunki_Umowne_Zał_5.docx docx 27.63 2022-12-02 10:36:16 Public message
05_12_22 Pytania i Odpowiedzi III.BES.pdf pdf 713.97 2022-12-05 11:48:09 Public message
12_12_22 Pytania i Odpowiedzi IV.BES.pdf pdf 710.5 2022-12-12 12:05:47 Public message
PN_72_22_KWOTA BRUTTO_dla kontrasty.BES.pdf pdf 619.06 2022-12-19 09:02:30 Public message
PN_72_22 INFORMACJA z OTWARCIA KONTRASTY.BES.pdf pdf 648.6 2022-12-19 11:57:32 Public message
PN_72_22 UNIEWAŻNIENIE BRAK OFERT.BES.pdf pdf 510.8 2022-12-27 11:02:42 Public message
PN 72_22 WYBÓR_KONTRASTY.doc.BES.pdf pdf 346.12 2023-01-11 08:23:33 Public message

Announcements

2023-01-11 08:23 Ewa Nowakowska Wybór ofert

PN 72_22 WYBÓR_KON [...].pdf

2022-12-27 11:02 Ewa Nowakowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr: 1, 2, 3, 4, 12.

PN_72_22 UNIEWAŻNIEN [...].pdf

2022-12-19 11:57 Ewa Nowakowska INFORMACJA Z OTWARCIA/ZESTAWIENIE OFERT

PN_72_22 INFORMACJA [...].pdf

2022-12-19 09:02 Ewa Nowakowska Informacja o kwocie brutto.

PN_72_22_KWOTA BRUTT [...].pdf

2022-12-12 12:05 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi IV z dnia 12.12.2022r.

12_12_22 Pytania [...].pdf

2022-12-05 11:48 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi III z dnia 05.12.2022r.

05_12_22 Pytania [...].pdf

2022-12-02 10:36 Ewa Nowakowska 1. Pytania i odpowiedzi II z dnia 02.12.2022 r.
2. Zmiana SWZ - pismo z dnia 02.12.2022 r.
3. Załącznik nr 5 do SWZ "Warunki umowne" - po zmianie z dnia 02.12.2022 r.

02_12_22 Pytania [...].pdf

I ZMIANA_SWZ kontr [...].pdf

02_12_22 ZMIANA PN [...].pdf

02_12_22 ZMIANA PN [...].docx

2022-11-22 11:00 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi z dnia 22.11.2022r.

22_11_22 Pytania [...].pdf

2022-11-18 11:24 Ewa Nowakowska Zamawiający umieszcza załączniki do SWZ w WERSJI EDYTOWALNEJ.

Załącznik nr 1 do SW [...].ods

PN 72_22_ZAŁ 2 do S [...].doc

PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 3 [...].odt

PN_72_ 22_GRUPA KAP [...].doc

PN 72_22_Warunki_Umo [...].docx

PN_72_22_ZAŁ 6.docx

PN_72_22_ZAŁĄCZNIK 6 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 721