Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-15/PP/2022 Roboty budowlano – instalacyjne w zakresie wymiany opraw oświetleniowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wymiany zewnętrznych opraw i słupów oświetleniowych w częściach pieszo-jezdnych przy ul.: - Część I: Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Roboczej-Sikorskiego, Konfederacka 4, Piaskowej-Szyperskiej w Poznaniu, - Część II: Folwarcznej 22-26, 29-38 w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 17-11-2022 12:22:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.61 2022-11-17 12:22:00 Proceeding
SWZ Ledy.pdf pdf 9930.85 2022-11-17 12:22:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI 1-13.zip zip 1263.52 2022-11-17 12:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 307.54 2022-11-25 12:32:46 Public message

Announcements

2022-11-25 12:32 Jerzy Czapliński Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert złożono jedną ofertę- szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zadań następujące kwoty brutto:
część I- 96 984,00 zł
część II- 147 600,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 178