Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.31.2022 Sprzedaż i dostawa nawiertek wodociągowych i obudów.

Deadlines:
Published : 17-11-2022 11:10:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specificationsPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę nawiertek wodociągowych i obudów. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.31.2022.

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
31 Załącznik nr 3, 4 do SWZ.pdf pdf 387.58 2022-11-17 11:10:00 Proceeding
31 Załącznik nr 1, 2, 5 do SWZ.docx docx 32.45 2022-11-17 11:10:00 Proceeding
31 SWZ.pdf pdf 207.23 2022-11-17 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do formularza oferty.xlsx xlsx 12.28 2022-11-17 11:59:53 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa Cena wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane zgodnie ze SWZ - - Attachment required (0)
3 Tajemnica Przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240