Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FH/ 04/ 11/ 22 Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania

Deadlines:
Published : 17-11-2022 01:38:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS219-630171-pl.pdf pdf 242.42 2022-11-17 01:38:00 Proceeding
SWZ.zip zip 2139.36 2022-11-17 01:38:00 Proceeding
2022-OJS225-648979-pl sprostowanie.pdf pdf 71.82 2022-11-22 21:23:28 Public message
Wyjaśnienie.pdf pdf 188.11 2022-11-23 14:31:17 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 204.04 2022-12-05 20:07:57 Public message
Info. z otwarcia.pdf pdf 674.06 2022-12-19 13:39:00 Public message
pismo wynik str. internetowa .pdf pdf 277.41 2022-12-19 19:51:42 Public message
sprostowanie omyłka pis. pismo wynik str. internetowa i wykonawcy.pdf pdf 555.66 2022-12-20 12:03:45 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załacznik nr 2_do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 412.02
Załacznik nr 3_Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 169.91
Załacznik nr 4_Oswiadczenie w formie JEDZ.pdf pdf 562.5
KartakatalogowaTosenSeriaG3.pdf pdf 1964.72
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1. Załacznik nr 2_do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 419.74
2. Załacznik nr 3_Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.xls xls 72.5
2. Załacznik nr 3_Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.xls.xades xades 4.68
3. Załacznik nr 4_Oswiadczenie w formie JEDZ.pdf pdf 553.58
4. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy.pdf pdf 348.95
5. Odpis_aktualny_KRS.pdf pdf 131.98
6. Certyfikat _ISO 9001_Dell.pdf pdf 351.45
6b. Certyfikat _ISO 9001_Dell_tłumaczenie PL.pdf pdf 960.85
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
espd-response.zip zip 56.82
espd-response.zip.xades xades 86.47
Załączniknr2_Oferta.pdf pdf 421.19
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta netology na dostawę osprzętu.pdf pdf 676.13
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
espd-response.pdf pdf 97.45
Załacznik nr 2_do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 168.01
Załacznik nr 3_cz4Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 73.62
Załacznik nr 3_cz5Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 74.06
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Compro-Załacznik nr 2_do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 1093.8
Compro-Załacznik nr 3_7Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 365.68
Compro-Załacznik nr 3_8Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 364.63
Compro-Załacznik nr 3_9Formularz Cenowy Oferowanego Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 363.69
Compro-Załacznik nr 4_Oswiadczenie w formie JEDZ.pdf pdf 1157.55

Announcements

2022-12-20 12:03 zamówienia publiczne Sprostowanie wyniku w zakresie części nr 5

sprostowanie omyłka [...].pdf

2022-12-19 19:51 zamówienia publiczne Wynik postępowania

pismo wynik str. int [...].pdf

2022-12-19 19:51 zamówienia publiczne Zgodnie z art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia oferty
2022-12-19 13:39 zamówienia publiczne Informacja z otwarcia ofert

Info. z otwarcia.pdf

2022-12-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 129 138,44 zł brutto, w tym: część nr 1 - 31 734,00 zł brutto, część nr 2 - 13 530,00 zł brutto, część nr 3 - 28 290,00 zł brutto, część nr 4 - 17 220,00 zł brutto, część nr 5 - 7 861,42 zł brutto, część nr 6 - 10 823,02 zł brutto, część nr 7 - 5 535,00 zł brutto, część nr 8 - 3 075,00 zł brutto, część nr 9 - 11 070,00 zł brutto
2022-12-05 20:07 zamówienia publiczne Wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia 2.pdf

2022-11-23 14:31 zamówienia publiczne Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie.pdf

2022-11-22 21:23 zamówienia publiczne Ogłoszenie zmian/sprostowanie - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS225-648979-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 781