Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.49.2022 Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki.

Roman Nowakowski
Gmina Prostki
Deadlines:
Published : 16-11-2022 13:55:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022.BZP 00441993.01 dnia 2022-11-16.pdf pdf 166.55 2022-11-16 13:55:00 Proceeding
SWZ drogi.rtf rtf 1296.73 2022-11-16 13:55:00 Proceeding
Załacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.zip zip 43649.19 2022-11-16 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - PFU.zip zip 2214.15 2022-11-16 13:55:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 do SWZ.zip zip 137.94 2022-11-16 13:55:00 Proceeding
Wyjaśnienia dotycznące SWZ z dnia 18.11.2022.pdf pdf 100.1 2022-11-18 13:23:33 Public message
Wyjaśnienia dotycznące SWZ z dnia 21.11.2022.pdf pdf 129.15 2022-11-21 13:14:07 Public message
Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 25.11.2022.pdf pdf 97.64 2022-11-25 09:32:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert 01.12.2022r..pdf pdf 52.78 2022-12-01 14:29:57 Public message
Zawiadimienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 53.04 2022-12-02 16:24:24 Public message

Announcements

2022-12-02 16:24 Roman Nowakowski Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP zawiadamia o unieważnieniu postępowania

Zawiadimienie o unie [...].pdf

2022-12-01 14:29 Roman Nowakowski Zamawiający, mając na względzie treść art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 6 992 549,42 zł brutto.
2022-11-25 09:32 Roman Nowakowski Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Wyjaśnienia dotycząc [...].pdf

2022-11-21 13:14 Roman Nowakowski Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Wyjaśnienia dotyczną [...].pdf

2022-11-18 13:23 Roman Nowakowski Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Wyjaśnienia dotyczną [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 553