Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/ZP/2022 Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach

Deadlines:
Published : 16-11-2022 14:26:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.81 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 150.59 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał nr 1 do SWZ.doc doc 56.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1b - część 2 Dostawa mięsa wieprzowego.xls xls 12.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1c - część 3 - Dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych.xls xls 13.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1d - część 4 Dostawa wędlin.xls xls 17.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1a - część 1 Dostawa jaj kurzych, warzyw i owoców.xls xls 20 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1e - część 5 Dostawa ryb i przetworów rybnych.xls xls 14 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1f - część 6 Dostawa mrożonek.xls xls 14.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1g - część 7 Dostawa nabiału.xls xls 15.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1h - część 8 Dostawa art. spożywczych różnych.xls xls 28.5 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. 1i - część 9 Dostawa pieczywa.xls xls 14 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.doc doc 38 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 102.46 2022-11-16 14:26:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 44.67 2022-11-22 12:14:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 441.9 2022-11-25 15:32:48 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 72.39 2022-11-28 11:03:27 Public message
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 118.12 2022-12-01 16:13:10 Public message

Announcements

2022-12-01 16:13 Paweł Grosman Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikac [...].pdf

2022-11-28 11:03 Paweł Grosman Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie informa [...].pdf

2022-11-25 15:32 Paweł Grosman Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 08:00 Buyer message Kwota, jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia:
Cz. 1 - 58 100,00 zł
Cz. 2 -28 400,00 zł
Cz. 3 - 31 200,00 zł
Cz. 4 - 69 800,00 zł
Cz. 5 - 32 100,00 zł
Cz. 6 - 16 500,00 zł
Cz. 7 - 71 600,00 zł
Cz. 8 - 65 000,00 zł
Cz. 9 - 41 000,00 zł
2022-11-22 12:14 Paweł Grosman Odpowiedź na pytanie w sprawie treści SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 789