Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 48/ZP/2022 48_ZP_2022_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz roztworów do dializy do Apteki Szpitalnej.

Deadlines:
Published : 16-11-2022 11:43:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
48_ZP_2022_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU..pdf pdf 158.49 2022-11-16 11:43:00 Proceeding
48_ZP_2022_SWZ_.docx docx 143.17 2022-11-16 11:43:00 Proceeding
48_ZP_2022_SWZ_Załącznik nr 4_UMOWA.docx docx 45.75 2022-11-16 11:43:00 Proceeding
48_ZP_2022_SWZ_Załącznik_nr_2.xlsx xlsx 59.34 2022-11-16 11:43:00 Proceeding
48_ZP_2022_SWZ_Załączniki_nr_1, 3,.doc doc 107 2022-11-16 11:43:00 Proceeding
48_ZP_2022_zapytanie i odp_podpisane.pdf pdf 237.85 2022-11-21 11:11:00 Public message
48_ZP_2022_zapytanie i odp 2.pdf pdf 238.53 2022-11-21 16:22:29 Public message
48_ZP_2022_SWZ_ZMIANA_1.docx docx 143.36 2022-11-22 10:53:39 Public message
48_ZP_2022_zapytanie i odp 3.pdf pdf 215.56 2022-11-22 10:53:39 Public message
48_ZP_2022_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE..pdf pdf 37.96 2022-11-22 10:53:39 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 160.87 2022-11-25 09:16:39 Public message
Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 99.76 2022-11-25 08:00:00 Public message

Announcements

2022-11-25 09:16 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza Zbiorcze zestawienie otwartych ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-11-25 08:00 Buyer message Zamawiający publikuje Kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwoty jakie Zamawiaj [...].pdf

2022-11-22 10:53 Katarzyna Jagiełło Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz zmienione
ogłoszenie o zamówieniu wraz z Zmienionym SWZ

48_ZP_2022_SWZ_ZMIAN [...].docx

48_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

48_ZP_2022_OGŁOSZENI [...].pdf

2022-11-21 16:22 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje odpowiedzi na kolejne pytania wykonawców

48_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

2022-11-21 11:10 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania

48_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513