Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zam. publ. nr 07/2022 Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-DN-v2

Deadlines:
Published : 16-11-2022 09:17:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
07-2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.98 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz oswiadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.doc doc 33.5 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej.doc doc 34 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc doc 32 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz-oferty.doc doc 77.5 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr.doc doc 33 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Formularz-zobowiazania-do-zachowania-poufnosci.doc doc 36.5 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Projekt umowy.doc doc 88.5 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ).doc doc 151 2022-11-16 09:17:00 Proceeding
07-2022-Informacje-z-sesji-otwarcia-ofert.doc doc 35 2022-11-25 13:20:42 Public message

Announcements

2022-11-25 13:20 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert.

07-2022-Informacje-z [...].doc

2022-11-25 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (netto): 260 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 173