Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/27/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach

Deadlines:
Published : 15-11-2022 15:02:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.27.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.35 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - SWZ.pdf pdf 433.01 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 78.89 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 1.1 - formularz cenowy.docx docx 23.71 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 2 - wykaz dostaw.docx docx 50.82 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 89.55 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 4 - OPZ.pdf pdf 118.23 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 5 - PPU.pdf pdf 226 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 17.17 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 7 - Oświadczenie Art.117 ust. 4.docx docx 17.21 2022-11-15 15:02:00 Proceeding
PN.27.2022 - załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy.docx docx 26.13 2022-11-15 15:02:00 Proceeding

Announcements

2022-11-28 10:00 Buyer message Zamawiający...

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359