Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG.251.5.2022.KM Świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla samochodów służbowych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Katarzyna Malmon-Leśniewska
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Deadlines:
Published : 17-11-2022 15:24:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specificationsSzanowni Państwo,


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu  zaprasza  do złożenia oferty w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji na  kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych:

1. Peugeot 508 MR'11 sed4,  rok produkcji 2013, pojemność silnika 1598 ccm, moc silnika 156 km, liczba miejsc: 5, nr rejestracyjny
WR 3313R, numery VIN VF38D5FV8DL056669. Samochód używany w sposób standardowy, kierownica po lewej stronie. Data pierwszej rejestracji 18.12.2013 r.; przebieg 148639 km (stan licznika na dzień 16.11.2022 r. ). Zakupiony w salonie samochodowym w Polsce. Wyposażenia standardowe, alarm, lakier metalik. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 18.12.2022 r. do 17.12.2023 r.

Zakres ubezpieczenia:

· OC odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych, suma ubezpieczenia zgodnie z ustawą;

·  AC Autocasco ochrona pojazdu, jego części i wyposażenia. Wariant ustalania kosztów naprawy – serwisowy, brak udziału własnego w każdej szkodzie, zakres terytorialny rozszerzony, amortyzacja części zniesiona, objęcie ryzyka kradzieży, stała suma ubezpieczenia. Wyposażenie dodatkowe: antena CB RADIO, Radio CB UNIDEN PRO520XL;

· organizacja pomocy na drodze pokrycie kosztów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

· pojazd zastępczy min. 7 dni,

· NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków tj. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć.

· system BLS( błyskawiczna likwidacja szkody),

· ochrona zniżki OC,

· ochrona zniżki AC.

Obecnie posiadamy polisę ubezpieczeń komunikacyjnych COMPENSA, ważną do 17.12.2022 r.

2. SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT AMBITION 110KW/150KM, rok produkcji 2020, pojemność silnika 1498 ccm, liczba miejsc: 5, nr rejestracyjny WR 755EG, nr VIN  TMBAR7NX3MY02518. Samochód używany w sposób standardowy, kierownica po lewej stronie. Data pierwszej rejestracji 29.12.2020 r.; przebieg 17999 km (stan na dzień 16.11.2022 r.). Zakupiony w salonie samochodowym w Polsce. Wyposażenia standardowe. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 29.12.2022 r. do 28.12 2023 r.

Zakres ubezpieczenia:

· OC odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych, suma ubezpieczenia zgodnie z ustawą;

· AC Autocasco ochrona pojazdu, jego części i wyposażenia. Wariant ustalania kosztów naprawy – serwisowy, brak udziału własnego w każdej szkodzie, zakres terytorialny rozszerzony, amortyzacja części zniesiona, objęcie ryzyka kradzieży, stała suma ubezpieczenia

· organizacja pomocy na drodze pokrycie kosztów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

· pojazd zastępczy min. 7 dni

· NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków tj. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć,

· system BLS ( błyskawiczna likwidacja szkody),

· ochrona zniżki OC,

· ochrona zniżki AC.

Obecnie posiadamy polisę ubezpieczeń komunikacyjnych LINK4 , ważną do 28.12.2022 r.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny tj. wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej (składka płatna jednorazowo) w odniesieniu do zamówienia. W przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie o wyborze decydować będzie data i godzina wpływu oferty. 

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą będzie podpisywana  umowa ubezpieczeniowa w formie polisy. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia ma obowiązek przygotowania i przesłania polisy w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia i przekazania niezbędnych danych do jej zawarcia. 

Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny. W polu "Miejsce na twój opcjonalny, dodatkowy komentarz do całości oferty" prosimy wpisać: Oferta została przedstawiona przez .........................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 48 386 71 18, 48 386 71 07, 539 155 559 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest złożenie zamówienia.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.docx docx 15.13 2022-11-17 15:24:00 Proceeding

Announcements

2022-11-25 10:50 Małgorzata Bukowska Oferent zadał pytanie:
w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem dot. ubezpieczeń komunikacyjnych dwóch pojazdów osobowych, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1) w zakresie ubezpieczenia AC - czy Zamawiający wymaga tylko "stałej sumy ubezpieczenia", czy również "nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia" - dotyczącej pomniejszenia wartości pojazdu po zaistniałych szkodach częściowych - w opisie przedmiotu zamówienia brak tej informacji.
2) w zakresie ubezpieczenia assistance - Zamawiający wymaga "brak limitu kilometrów od miejsca siedziby" - czy Zamawiający dopuści ofertę z limitem 1100 km - taki limit zapewnia pokrycie praktycznie teren całego kraju, natomiast zapis "brak limitu" znacznie ogranicza Zamawiającemu ilość i zakres ofert, gdyż nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie taką opcję. W praktyce, przy wystąpieniu awarii lub kolizji Ubezpieczający najczęściej korzystają z wariantu "do najbliższego ASO" który zajmie się usprawnieniem pojazdu.
Odpowiedź:
1) W zakresie ubezpieczenia AC - czy Zamawiający wymaga tylko "stałej sumy ubezpieczenia.
2) Zamawiający dopuści ofertę z limitem 1100 km. W związku z tym z treści zapytania ofertowego zostaje usunięty zapis "brak limitu".
2022-11-23 12:59 Małgorzata Bukowska Oferent napisał:
prosimy o zmianę zapisów zapytania ofertowego z:
-organizacja pomocy na drodze pokrycie kosztów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, brak limitu kilometrów od miejsca siedziby,
·- pojazd zastępczy min. 7 dni
na:
organizacja pomocy na drodze pokrycie kosztów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z limitem minimum 1000 km
-pojazd zastępczy min. 5 dni
Zastosowane powyższe zapisy znacznie ograniczają konkurencję i powodują znaczne zawężenie firm które mogą zaproponować powyższe warunki. Limit 1000 km praktycznie pokryłby teren całego kraju, natomiast pojazd zastępczy na 5 dni, zapewni pokrycie na cały "roboczy" tydzień, a instytucje państwowe takie jak urzędy pracy nie pracują w dni wolne od pracy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów zapytania ofertowego na proponowane przez Oferenta.
2022-11-23 12:57 Małgorzata Bukowska Oferent zadał pytania: w związku z prowadzonym przez Państwa instytucję postępowaniem na ubezpieczenie komunikacyjne 2 pojazdów osobowych proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
- czy do użytkowania auta będą upoważnione osoby poniżej 25 roku życia?
- proszę o określenie miejsca parkowania pojazdów (ulica, garaż, zamknięty teren itp)
Odpowiedź:
- Nie, do użytkowania nie będą upoważnione osoby poniżej 25 roku życia.
- samochody parkowane są na zamkniętym terenie.
2022-11-23 12:53 Małgorzata Bukowska Oferent zadał pytanie: Dzień dobry, na ile obligatoryjne jest uwzględnienie ochrony zniżki? Chciałam zwrócić uwagę, że ta opcja działa tylko przy kontynuacji ubezpieczenia w tym samym Zakładzie Ubezpieczeń, ale nie jest też gwarancją utrzymania ceny (zniżka a stawka taryfowa to rozłączne rzeczy). Brak uwzględnienia tej opcji pozwoli na przedstawienie oferty z Zakładów Ubezpieczeń, które mają dobrą cenowo ofertę, ale nie oferują ochrony zniżek.
Odpowiedź: Ochrona zniżek jest wymaganiem opcjonalnym.
2022-11-18 13:10 Katarzyna Malmon-Leśniewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-18 13:03 Katarzyna Malmon-Leśniewska Oferent zadał pytanie :Czy wymóg pojazdu zastępczego na 7 dni dotyczy zarówno kradzieży, wypadku i awarii?
Czy jest dopuszczalne, żeby pojazd zastępczy był wynajmowany po kradzieży i wypadku do 7 dni, a po awarii do 5 dni?
Odpowiedź brzmi: Tak, wymóg dotyczy kradzieży, wypadków i awarii. Nie jest dopuszczalne, żeby pojazd zastępczy był wynajmowany po kradzieży i wypadku do 7 dni, a po awarii do 5 dni, w każdym przypadku do 7 dni.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego marki Peugeot 508 MR'11 sed4, rok produkcji 2013, pojemność silnika 1598 ccm, moc silnika 156 km, nr rejestracyjny WR 3313R Ubezpieczenie roczne zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
2 Kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT AMBITION 110KW/150KM, rok produkcji 2020, pojemność silnika 1498 ccm, nr rejestracyjny WR755EG Ubezpieczenie roczne zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca przygotuje polisę w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Koszty dostarczenia polisy po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Zapoznałem/am się z treścią klauzuli, stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Treść zapytania ofertowego - Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - Oświadczam, że posiadam. Proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 192