Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 223-637165 „Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych (IV kwartał) – publikacja w oprawie twardej z serii BRFN; druk z plików pdf” (ZZP.261.31.2022)

Deadlines:
Published : 18-11-2022 10:33:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Cz II PPU (14.11.2022).docx docx 48.68 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
SWZ cz III OPZ (14.11.2022).doc doc 114 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
SWZ Cz I IDW (14.11.2022).docx docx 156.76 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Specyfikacja techniczno-cenowa.xls xls 47.5 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Pliki poglądowe.zip zip 1852.23 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.77 2022-11-18 10:33:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 83.96 2022-11-18 11:47:08 Proceeding
espd-request.xml xml 118.23 2022-11-18 11:47:08 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (20.12.2022).pdf pdf 224.64 2022-12-20 12:00:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.12.2022).pdf pdf 281.02 2022-12-22 08:45:25 Public message

Announcements

2022-12-22 08:45 Wanda Kondracka Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-20 12:00 Wanda Kondracka Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć:
45 050,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444