Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00435024/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz

Deadlines:
Published : 10-11-2022 15:01:00
Placing offers : 25-11-2022 10:00:00
Offers opening : 25-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 432.5 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 41.67 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków i podstaw wykluczenia.docx docx 36.53 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
2A. Zalacznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 31.26 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 32.65 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
4. Zalacznik nr 4 Wykaz robot.docx docx 31.04 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
4A. Zalacznik nr 4A Wykaz osób.docx docx 30.85 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 32.48 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 386.46 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
7. Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa.zip zip 5745.01 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.19 2022-11-10 15:01:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 126.03 2022-11-25 10:02:47 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.36 2022-11-25 11:49:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 142.52 2022-12-07 15:25:05 Public message

Announcements

2022-12-07 15:25 Dominika Antoniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-25 11:49 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 10:02 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402