Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00434244/001 „Dostawa nowego ciągnika rolniczego”

Deadlines:
Published : 10-11-2022 12:46:00
Placing offers : 28-11-2022 13:00:00
Offers opening : 28-11-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.09 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział I IDW.docx docx 85.08 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział II SOPZ.doc doc 398.5 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział III wzór umowy.docx docx 33.02 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 122.5 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział V - Formularze.docx docx 41.95 2022-11-10 12:46:00 Proceeding
Rozdział I IDW-modyfikacja z dnia 21.11.22 r..docx docx 85.91 2022-11-21 14:23:18 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 36.01 2022-11-21 14:28:45 Public message
Rozdział I IDW-modyfikacja z dnia 23.11.22 r.docx docx 85.53 2022-11-23 20:34:51 Public message
Wyjaśnienia SWZ II i modyfikacja.docx docx 51.51 2022-11-23 20:35:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2022 r..pdf pdf 36 2022-11-23 20:36:22 Public message
wzór umowy modyfikacja z dnia 23.11.22 r..docx docx 32.44 2022-11-23 20:40:26 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 42.35 2022-11-29 11:22:59 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty-BIP.docx docx 20.81 2022-12-02 12:19:13 Public message

Announcements

2022-12-02 12:19 Anna Pieńkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór najkorzystniej [...].docx

2022-11-29 11:22 Anna Pieńkowska Informacja o złożonych ofertach.

informacja o złożony [...].docx

2022-11-29 11:06 Anna Pieńkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-28 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi net 172.000,00 zł.
2022-11-23 20:40 Anna Pieńkowska Modyfikacja wzoru umowy z dnia 23.11.2022 r.

wzór umowy modyfikac [...].docx

2022-11-23 20:36 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-23 20:35 Anna Pieńkowska Wyjaśnienia SWZ II i modyfikacje II.

Wyjaśnienia SWZ II i [...].docx

2022-11-23 20:34 Anna Pieńkowska Modyfikacja Rozdziału I SWZ-" Instrukcja dla wykonawców " z dnia 23.11.2022 r.

Rozdział I IDW-mody [...].docx

2022-11-21 14:28 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-21 14:23 Anna Pieńkowska Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 25.11.2022 r. i zamieszcza modyfikację Rozdziału I SWZ " Instrukcja dla Wykonawców".

Rozdział I IDW-mody [...].docx

2022-11-17 14:15 Waldemar Sawczuk odp. 1 - Zamawiający nie dopuszcza mocy ciągnika 74-95 KM.
odp. 2 - Zamawiający nie dopuszcza obciążnika tylnego min
100 kg.
odp. 3 - Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert.
2022-11-17 14:13 Waldemar Sawczuk W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza mocy ciągnika 74 KM.
2022-11-17 14:11 Waldemar Sawczuk W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE:

Odp. 1 - Zamawiający nie dopuszcza ciągnika o udźwigu podnośnika 1800 kg.
Odp. 2 - Zamawiający nie dopuszcza ciągnika o załączanym wałku WOM z kabiny ciągnika z zakresem prędkości 540/1000 wybieranym z zewnątrz ciągnika.
2022-11-16 14:19 Waldemar Sawczuk W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że Zamawiający dopuszcza ciągnik rolniczy, w którym prędkość obrotowa wałka WOM to 540 i 540E.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1317