Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPiPF.9.2022 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap I- Ogłoszenie nr 2022/BZP 00431625/01 z dnia 2022-11-09

Zdzisława Bywalska
Gmina Boniewo
Deadlines:
Published : 09-11-2022 14:20:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dac241-ca45-5c7f-9747-5400117e2c60.pdf pdf 130.55 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
SWZ drogi PŁ.pdf pdf 431.44 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
PFU.pdf pdf 326.46 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Arciszewo 165 i 79.pdf pdf 4232.1 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Boniewo 17_12.pdf pdf 656.61 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Boniewo 144-20 i 144-21.pdf pdf 351.17 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Lubomin Lesny 54 i 37.pdf pdf 529.8 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Łaki Markowe 109.pdf pdf 419.98 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Łączewna 55_1 i 55_2.pdf pdf 7090.36 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
łaki Wielkie 108_2.pdf pdf 8429.07 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Osiecz wielki 317.pdf pdf 891.13 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
osiecz Wielki 45, 42-1, 40-2.pdf pdf 180.58 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Bierzyn 220.pdf pdf 1785.78 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Mikołajki 196.pdf pdf 748.16 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Otmianowo 289_2, 301, 58.pdf pdf 736.66 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Grójec 78.pdf pdf 3959.32 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Lubomin Leśny 37.pdf pdf 513.83 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Lubomin Lesny 71.pdf pdf 712.41 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Bierzyn 110-1,91-1,112,93,94-1,90,89-1.pdf pdf 214.66 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Łaki Wielkie 161.pdf pdf 219.51 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Sarnowo 51.pdf pdf 244.55 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Lubomin Rządowy 195.pdf pdf 109.68 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
zał. 2 Formularz ofertowy.docx docx 26.36 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
załącznik 3 dla podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 23.8 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 3 oświadczenie.docx docx 26.75 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 umowa.pdf pdf 433.35 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 5 wykaz robót.docx docx 18.13 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.docx docx 14.65 2022-11-09 14:20:00 Proceeding
Gmina Boniewo udostępnia informacje zgodnie z art.pdf pdf 139.24 2022-11-25 12:51:36 Public message

Announcements

2022-11-25 12:51 Zdzisława Bywalska Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap I

Gmina Boniewo udostępnia informacje zgodnie z art.222 ust.5 pk 1 i 2 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
Wykonawcy , których oferty zostały otwarte i ceny w złożonych ofertach szczegóły w załączonym piśmie .

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

Gmina Boniewo udostę [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5.226.800,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388