Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAS.2411.07.2022 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni

Wacław Gołąb
Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni
Deadlines:
Published : 09-11-2022 15:12:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.03 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
02. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 528.1 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do swz - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 197734.2 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do swz - wzór umowy.pdf pdf 414.67 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do swz - Promesa wstępna.pdf pdf 648.78 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
06. Wzór formularza oferty.docx docx 122.13 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór.docx docx 114.61 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
11. Wykaz robót budowlanych - wzór.docx docx 110.56 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
12. Wykaz osób - wzór.docx docx 112.02 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
07. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór.docx docx 114.04 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
08.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór.docx docx 115.08 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
09. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantami - wzór.docx docx 116.04 2022-11-09 15:12:00 Proceeding
14. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 512.69 2022-11-22 14:05:11 Public message
15. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 746.92 2022-11-22 14:05:11 Public message
13. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 13268.63 2022-11-22 14:05:11 Public message
16.Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 468.73 2022-11-22 22:50:52 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.65 2022-11-25 14:27:41 Public message

Announcements

2022-11-25 14:27 Wacław Gołąb Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja z otw [...].pdf

2022-11-25 14:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 8 000 000,00 zł brutto
2022-11-22 22:50 Wacław Gołąb Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienietreści swz

16.Odpowiedzi na wni [...].pdf

2022-11-22 14:05 Wacław Gołąb Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

14. Odpowiedzi na wn [...].pdf

15. Odpowiedzi na wn [...].pdf

13. Odpowiedzi na wn [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506