Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.70.2022.B Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki pomiędzy ul.Bydgoskich Olimpijczyków a ul. Andersa w Bydgoszczy

Adam Wesołowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-11-2022 15:50:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.58 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
2 SWZ.pdf pdf 632.36 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
3 Umowa.pdf pdf 528.88 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
4 Dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-prawne, STWiOR.7z 7z 5285.27 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
5 Formularz ofertowy.docx docx 29.41 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
5 Oswiadczenie o podziale obowiazkow.docx docx 23.8 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
6 Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.36 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
7 Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 24.52 2022-11-08 15:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.53 2022-11-22 14:08:34 Public message
Zmiana warunkow oraz terminow skladania i otwarcia ofert.pdf pdf 372 2022-11-22 14:08:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 284.24 2022-12-01 12:02:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 280.73 2022-12-22 11:54:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert (S).pdf pdf 231.96 2023-01-13 09:38:39 Public message

Announcements

2023-01-13 09:38 Adam Wesołowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 11:54 Adam Wesołowski Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 12:02 Adam Wesołowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 160.000,- zł brutto.
2022-11-22 14:08 Adam Wesołowski Zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o zmianie terminów składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana warunkow oraz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531