Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.54.2022.AW Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza

Deadlines:
Published : 10-11-2022 13:23:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik_9_Projekt budowlany.pdf pdf 21985.57 2022-11-14 07:45:56 Proceeding
Załacznik_9_Projekt stalej organizacji ruchu.pdf pdf 1486.81 2022-11-14 07:45:56 Proceeding
Załacznik_10_Specyfikacja_techniczna.pdf pdf 4739.49 2022-11-14 07:45:56 Proceeding
Załacznik_11_Przedmiar_robot.pdf pdf 76.15 2022-11-14 07:45:56 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP.pdf pdf 156.02 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
SWZ_54.pdf pdf 334.24 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty_54.docx docx 30.81 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125_54.docx docx 23.82 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa_54.docx docx 16.4 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_robot_54.docx docx 47.49 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob_54.docx docx 21.48 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_54.docx docx 17.38 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117_54.docx docx 20.62 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzor_umowy.pdf pdf 315.91 2022-11-10 13:23:00 Proceeding
Środki_finansowe_54.pdf pdf 43.01 2022-11-25 08:46:29 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_54.pdf pdf 72.02 2022-11-25 12:40:36 Public message

Announcements

2022-11-25 12:40 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2022-11-25 08:46 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_54. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 297