Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.10.2022 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pyzdry

Aleksander Ciesielski
Gmina i Miasto Pyzdry
Deadlines:
Published : 14-11-2022 08:44:00
Placing offers : 19-12-2022 11:00:00
Offers opening : 19-12-2022 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (1).doc doc 181 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
formularz oferty.doc doc 75 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
Oświadczenie o przynaleznosci.docx docx 15.48 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
Wykaz sprzętu.docx docx 18.52 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
zobowiazanie.doc doc 32 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
08dac16c-6d92-a1f0-04ef-680011af1628 (1).pdf pdf 93.99 2022-11-14 08:44:00 Proceeding
proj umowy-nowy.doc doc 130.5 2022-12-08 09:22:34 Proceeding
swz1.pdf pdf 1577.89 2022-12-08 09:22:34 Proceeding
proj umowy-po modyfikacjach.doc doc 138.5 2022-12-12 11:12:08 Proceeding
zagospodarowanie SWZ - po modyfikacjach.pdf pdf 1579.02 2022-12-12 11:12:08 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ nr 1.pdf pdf 549.49 2022-12-08 12:12:04 Public message
Wyjaśnienia do SWZ nr 2.pdf pdf 442.64 2022-12-12 11:11:17 Public message
formularz oferty- po modyfikacji.doc doc 75.5 2022-12-14 10:50:06 Public message
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3.docx docx 23.98 2022-12-15 11:38:48 Public message
zagospodarowanie SWZ - po modyfikacjach.doc doc 245 2022-12-15 14:23:09 Public message
proj umowy-po modyfikacjach.doc doc 138.5 2022-12-15 14:23:09 Public message
formularz oferty- po modyfikacji.doc doc 75.5 2022-12-15 14:23:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #686795.docx docx 11.1 2022-12-19 15:00:20 Public message
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zagospod.pdf pdf 244.86 2022-12-22 14:18:37 Public message

Announcements

2022-12-22 14:18 Aleksander Ciesielski W załączeniu przesyłam ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-12-19 15:00 Aleksander Ciesielski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania kwotę: 1 109 979,68 zł
2022-12-15 14:23 Aleksander Ciesielski Ujednolicone dokumenty przetargowe

zagospodarowanie SWZ [...].doc

proj umowy-po modyfi [...].doc

formularz oferty- po [...].doc

2022-12-15 11:38 Aleksander Ciesielski OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

o niepodleganiu wykl [...].docx

2022-12-14 10:50 Aleksander Ciesielski Formularz ofertowy po modyfikacji

formularz oferty- po [...].doc

2022-12-12 11:11 Aleksander Ciesielski Wyjaśnienia do SWZ nr. 2

Wyjaśnienia do SWZ n [...].pdf

2022-12-08 12:12 Aleksander Ciesielski Wyjaśnienia do SWZ cz. 1

Wyjaśnienia do SWZ n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 743