Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.62.2022.JB Dostawa nowych i odbiór zużytych materiałów ekspoloatacyjnych w tym tonerów do urządzeń dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Deadlines:
Published : 08-11-2022 09:32:00
Placing offers : 18-11-2022 08:30:00
Offers opening : 18-11-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PUBLIKACJA.zip zip 1163.46 2022-11-08 09:32:00 Proceeding
ODPOWIEDZI_MODYFIKACJA.zip zip 356.21 2022-11-14 11:41:41 Public message
odpowiedzi na pytania 16.11.zip zip 479.01 2022-11-16 09:50:26 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 369.65 2022-11-18 10:49:10 Public message
WYNIK POSTĘPOWANIA.pdf pdf 433.65 2022-12-08 10:45:15 Public message
informacja o środkach.pdf pdf 358.75 2022-11-18 08:30:00 Public message

Announcements

2022-12-08 10:45 Jagoda Brussy Wynik postępowania

WYNIK POSTĘPOWANIA.p [...].pdf

2022-11-18 10:49 Jagoda Brussy Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 08:30 Buyer message Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia.

informacja o środkac [...].pdf

2022-11-16 09:50 Jagoda Brussy Odpowiedzi na pytania, zmodyfikowany załącznik nr 1a

odpowiedzi na pytani [...].zip

2022-11-14 11:41 Jagoda Brussy Odpowiedzi na pytania, zmiana załącznika 1a do formularza ofertowego, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ODPOWIEDZI_MODYFIKAC [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 465